Hem Taggar Biverkan

Tag: Biverkan

Astrazeneca stoppar studier

Två cancerförsök läggs på is efter att Astrazeneca fått rapporter om lungsjukdom.
13 okt 2015, kl 10:17

Ms-behandlade fick svår sjukdom

Tre fall av den allvarliga sjukdomen PML har hittats bland patienter som fått ms-läkemedlet Gilenya.
20 aug 2015, kl 08:03

Livshotande interaktioner med hepatit C-läkemedel

Nio fall av allvarliga störningar i hjärtrytm uppkom vid Sovaldi eller Harvonibehandling i kombination med substansen amiodaron.
24 mar 2015, kl 12:20

Hjärntumören gliom kopplat till p-piller

En dansk studie visar att flerårigt användande av hormonella preventivmedel kan ge en viss ökning av ovanlig hjärntumör.
23 jan 2015, kl 08:32

Högsta varningen kvarstår för Champix i USA

En expertgrupp inom FDA anser att Champix ska ha kvar den allvarligaste varningen på förpackningen.
20 okt 2014, kl 08:00

Njurskador av små mängder alkohol med paracetamol

Att blanda paracetamol och alkohol tycks fördubbla risken för att njurarna skadas.
3
20 nov 2013, kl 10:13

Champix ökar risken för självmord

I en jämförande studie mellan rökavvänjningspreparaten Champix och Zyban, visade Champix en statistiskt signifikant ökad risk för depression, självmordstankar och självskadande beteende.
3 nov 2011, kl 13:41

Behandling med Multaq begränsas

Risken för bland annat kardiovaskulära komplikationer är så allvarliga att användningen av Multaq nu begränsas avsevärt.
23 sep 2011, kl 11:09

Ibuprofen dubblar risken för spontanabort

En kanadensisk studie tyder på att risken för spontanabort fördubblas om den gravida använder ibuprofen tidigt under graviditeten.
8 sep 2011, kl 13:32

Sjuksköterskor rapporterar få biverkningar

Under förra året kom det in 5152 rapporter om biverkningar till Läkemedelsverket. Toppar gör som vanligt Waran, om man bortser från vaccinerna Pandemrix och Infanrix. Få av rapporterna kommer från sjuksköterskor.
19 apr 2011, kl 13:32

Risk för blodpropp med Vivaglobin

Det har rapporterats om sällsynta fall av blodpropp i samband med användning av Vivaglobin när det givits i underhuden eller av misstag i ett blodkärl.
29 mar 2011, kl 15:31

Cancerterapi kan påverka balanssinnet

Effekten av kemoterapi med eller utan hormonterapi vid bröstcancer kan ge balansproblem. En ny studie visar att risken för fall fördubblades efter avslutad behandling.
4 mar 2011, kl 12:36

Hjärnpåverkan av vigabatrin

Fall av rörelsestörningar och onormala fynd vid MRT-undersökning har rapporterats hos små barn som behandlas med höga doser vigabatrin.
30 nov 2010, kl 12:00

Blodtrycksmedicin ökar risk för cancer

Angiotensinreceptorblockerare, så kallade ARB:s har i en ny metastudie visat sig öka risken för cancer.
14 jun 2010, kl 11:06

Leverskada av bantningsläkemedel

FDA varnar nu för att bantningsläkemedlen Xenical och receptfria Alli kan leda till allvarlig leverskada.
28 maj 2010, kl 11:41

Antipsykotiska ger viktökning hos unga

En tredjedel av de barn och ungdomar som tog antipsykostiska läkemedel för första gången gick upp så mycket i vikt att det riskerar försämra deras hälsa. Forskare uppmanar förskrivande läkare att noga hålla koll på...
29 okt 2009, kl 11:56