Njurskador av små mängder alkohol med paracetamol

Att blanda paracetamol och alkohol tycks fördubbla risken för att njurarna skadas.

20 nov 2013, kl 10:13
3

En studie som nyligen presenterats visar att blandningen alkohol och paracetamol fördubblar risken för njurskador. Enligt den här studien behövs det ganska små mängder alkohol tillsammans med ordinerad dos paracetamol för att njurarna skadas.

Det är sedan länge känt att kronisk användning av alkohol och paracetamol var för sig är skadligt för lever och njurar. Men hur skadlig interaktionen av en lätt till moderat användning av de två substanserna är har varit oklar.I studien har forskarna analyserat data från 10 000 personer som under 2003 och 2004 deltog i en enkät som bland annat handlade om paracetamolanvändning.
Det visade sig att vare sig normalt paracetamolintag eller mindre mängder alkohol påverkade njurfunktionen. Däremot observerade forskarna att knappt hälften av de som kombinerade paracetamol och alkohol rapporterade njurproblem.

Den troliga förklaringen, enligt forskarna, är att alkohol kan påverka den gen som reglerar nedbrytningen av paracetamol. Studien visar inte på liknande negativa interaktioner med andra smärtstillande medel.
Forskarnas slutsats är att patienter med kronisk smärta som tar paracetamol varje dag bör undvika alkohol. De rekommenderar patienter som regelbundet konsumerar alkohol att använda andra analgetika än paracetamol.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det saknas för många uppgifter i rapporten för att överhuvudtaget kunna värdera den! “Renal dysfunction” sågs hos 1.2% av paracetamol+alkohol populationen – vilken är prevalensen av “renal dysfunction” i den totala populationen? Hur ser studiepopulationen ut? Som exempel är ju prevalensen av kronisk njurinsuff i USA för ålderkategorin 60+ över 20%. Och det måste väl kategoriseras som “renal dysfunction”? Det skulle också förvåna mig om inte en relativt hög andel av dessa använde paracetamol terapeutiskt och hade ett måttligt intag av alkohol. Lite grann känns det som om LmV här okritiskt hakar på en “paracetamol-bashing”-trend…