Annons

Champix ökar risken för självmord

I en jämförande studie mellan rökavvänjningspreparaten Champix och Zyban, visade Champix en statistiskt signifikant ökad risk för depression, självmordstankar och självskadande beteende.

3 nov 2011, kl 13:41
0

Annons

Författarna, där en är Curt Furberg vid Wake Forest University School of Medicine i USA, menar att resultaten för vareniklin (Champix), i kombination med andra problem med sin säkerhetsprofil, gör det olämpligt för första linjens användning i rökavvänjning.

Resultaten motsäger två studier som släpptes förra månaden av amerikanska läkemedelsverket FDA som visade att Champix inte ökade risken för att bli inlagd på sjukhus för psykiska problem som depression. FDA medgav dock att studierna var för små för att identifiera ovanliga händelser och att de bara upptäckte fall som var tillräckligt allvarliga för att kräva sjukhusinläggning.

? Vår studie motsäger resultaten från FDA, som inte visade någon skillnad i psykiatrisk sjukhusvård mellan vareniklin och nikotinersättningsplåster, säger Curt Furberg, i en kommentar till Reuters Health.

Den nya studien bygger på biverkningar rapporterade till FDA från 1998 till september 2010. Studien analyserade 3 249 rapporter om allvarliga självskadebeteenden eller depression kopplat till vareniklin, bupropion (Zyban) samt nikotinersättningspreparat.

Man fann att 2 925 fall (90 procent) av suicidalt beteende eller depression som hade rapporterats till FDA kunde knytas till vareniklin, trots att läkemedlet endast var godkänt under fyra av de nästan 13 år som studien analyserade. Som jämförelse fann man 229 fall (7 procent) av självmordsbeteende och depression länkat till bupropion och 95 fall (3 procent) relaterat till nikotinersättningsprodukter.

Tidigare studier av Furberg och medarbetare har visat att vareniklin ökar risken för hjärtproblem, oprovocerad aggression, och plötslig medvetslöshet.