Annons

Astrazeneca stoppar studier

Två cancerförsök läggs på is efter att Astrazeneca fått rapporter om lungsjukdom.

13 okt 2015, kl 10:17
0

Astrazeneca har tillfälligt stoppat två pågående kliniska studier där en kombination av två substanser, AZD9291 och durvalumab testas mot icke småcellig lungcancer.
Men försöken har nu pausats på grund av att patienter i studien drabbats av interstitiell lungsjukdom.

I väntan på mer information har rekryteringen av patienter stoppats. Någon liknande effekt har enligt Astrazeneca inte setts när substanserna prövats var för sig.