Annons

Brittisk vårdpersonal positiva till öppenhet

En majoritet av brittisk vårdpersonal stödjer beslut om offentliggörande av kontakter mellan industri och vårdpersonal.

13 okt 2015, kl 11:17
0

Nästa år, 2016, träder en ny regel, den så kallade ”Sunshine rule” i kraft i Storbritannien. Den innebär att vårdpersonal som inte lämnar ut uppgifter om ersättningar eller andra förmåner från läkemedelsföretag, kan få disciplinära varningar.

I samband med att de nya etiska reglerna träder i kraft har den brittiska branschföreningen för läkemedelsföretag undersökt vårdpersonals synpunkter på förändringarna.

Av de 500 läkare, sjuksköterskor och farmaceuter som tillfrågades ansåg 87 procent att utbetalningar från företagen till namngiven vårdpersonal borde offentliggöras. 69 procent av de som idag fick ersättningar från läkemedelsföretag sa att de troligen skulle ge företagen tillstånd att lämna ut informationen.
Men alla höll inte med. Drygt 30 procent ansåg att det egentligen var onödigt och 26 procent tror att utvecklingen på det medicinska området kan ta skada.

Relativt många allmänläkare 23 procent tror också att deras benägenhet att samarbeta med läkemedelsindustrin kommer att minska som en följd av uppgifterna. Sex procent av sjuksköterskorna och 10 procent av tillfrågade apotekare uppgav samma sak.
Undersökningen är en del i förberedelserna för de transperensregler som kommer nästa år i Storbritannien. Bland annat kommer det i juni en offentlig databas med uppgifter om ersättningar från läkemedelsföretag till vårdpersonal.