Annons
Glömde nämna jämförelseobjekt i annons

Glömde nämna jämförelseobjekt i annons

IGN fäller en annons som presenterar studieresultat av ett läkemedel utan att nämna vad det jämförts med.

18 maj 2022, kl 10:53
0

När läkemedelsföretaget Astrazenca i en annons i tidskriften Cancerläkaren marknadsförde studieresultat för Imfinzi (durvalumab), glömde företaget att nämna att läkemedlet hade jämförts med placebo. Detta strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, konstaterar Informationsgranskningsnämnden, IGN, och fäller nu företaget.

Imfinzi som monoterapi är ett läkemedel för en särskild patientgrupp med lokalt avancerad, icke-resektabel icke-småcellig lungcancer, NSCLC. I den aktuella annonsen marknadsförde Astrazeneca läkemedlet under rubriken “The only immunotherapy approved in stage III stage NSCLC following crt”. I annonsen redovisas data för fem år från en studie om överlevnad och progressionsfri överlevnad. Det står dock inte att siffrorna är en jämförelse med placebo.

Enligt LER ska läkemedelsinformation som innehåller jämförelse mellan till exempel verkningar, beståndsdelar och behandlingskostnader vara utformad på en sådant sätt att jämförelsen är rättvisande. Eftersom jämförelsealternativet inte framgår i annonsen måste företaget nu betala 55000 kronor i straffavgift, beslutar IGN.

Astrazeneca accepterar IGN:s anmärkning.

”Vi kan tyvärr bara konstatera att jämförelseobjektet, som förstås är placebo, har fallit bort i denna annons, så anmärkningen är korrekt”, skriver företaget i sitt svaromål.