Sjuksköterskor rapporterar få biverkningar

Under förra året kom det in 5152 rapporter om biverkningar till Läkemedelsverket. Toppar gör som vanligt Waran, om man bortser från vaccinerna Pandemrix och Infanrix. Få av rapporterna kommer från sjuksköterskor.

19 apr 2011, kl 13:32
0

Antalet rapporter var drygt 1000 fler 2009 då rapporterna om Pandemrix biverkningar var många, totalt 1655 stycken, 2010 var de 195 stycken.
? Undantar man vaccinerna ser man att mönstret och antalet är tämligen oförändrat, säger Lennart Waldenlind på Läkemedelsverket.
Waran är det läkemedel som det kommer flest rapporter om, undantaget vaccinerna, även allvarliga sådana. TNF-hämmarna Remicade och Enbrel liksom enalapril och Humira tillhör också de som toppar biverkningsrapporteringen.
Av rapporterna från ifjol var 93 så allvarliga att patienterna  dog, medan de var 114 under 2009.

Trots att sjuksköterskor
sedan 2007 ska rapportera biverkningar är de fortfarande mycket få. Drygt 80 procent av rapporterna kommer från läkare. Förra året var det 917 av rapporterna som skrivits av sjuksköterskor vilket är en minskning med närmare 500 jämfört med året innan.
? Vi konstaterar att den möjligheten för sköterskor ännu inte fått genomslag, säger Lennart Waldenlind.