Annons

Risk för blodpropp med Vivaglobin

Det har rapporterats om sällsynta fall av blodpropp i samband med användning av Vivaglobin när det givits i underhuden eller av misstag i ett blodkärl.

29 mar 2011, kl 15:31
0

Annons

Laboratorieundersökningar har visat att vissa tillverkningssatser har haft högre blodproppsbildande aktivitet än andra. Betydelsen av det är oklar men företaget kommer i fortsättningen bara att tillhandahålla tillverkningssatser med låg sådan aktivitet.

Det har inte
kommit några rapporter om tromboemboliska händelser i Sverige efter behandling med Vivaglobin. Men Läkmedelsverket uppmanar till skärpt uppmärksamhet avseende TEE samt rapportering av misstänkta biverkningar.
Vivaglobin används bland annat för att ersätta antikroppar hos vuxna och barn som lider av medfödd (primär) immundefekt som t ex: