Nationell upphandling av HPV-vaccin i riskzonen

Det är inte säkert att landstingen kan enas om en ny nationell upphandling av HPV-vaccinet. Det kan istället bli regionala upphandlingar.

29 mar 2011, kl 18:27
0

Annons

I mitten av april träffas landstingsdirektörerna för att ta ställning till om man ska göra ett nytt försök att nationellt upphandla HPV-vaccinet eller om landstingen ska göra egna.
– Den givna tanken är väl att dra igång en ny gemensam upphandling och hålla tummarna för att den går bättre, säger Bo Claesson på Sveriges Kommuner och Landsting.
– Men vi får se. Det är ju lite skakigt just nu och svårt att förutsäga om folk klarar att samla sig till en nationell upphandling igen.

Bo Claesson själv lutar åt att en nationell upphandling är att föredra.
– Vi har ju sett det som en fördel eftersom vi då slipper en diskussion om olika vaccin i olika landsting. Det är ett egenvärde i att alla landsting erbjuder samma vaccin.

Han blev förvånad över att att Kammarrätten slog ned på att upphandlingen innehöll en klausul om sex månaders förlängning av avtalet, i det fall nästa upphandling skulle fördröjas på grund av överklaganden.
– Det är en standardskrivning som Stockholms läns landsting haft under lång tid utan att någon reagerat tidigare.

Tidigast till hösten räknar Bo Claesson att vaccineringen av unga flickor kan komma igång.
– De flickor som hunnit fylla 18 år under fördröjningen och som skulle ha ingått i vaccinationsprogrammet är förlorarna.

Formellt så kommer de inte att nås av den catch up som landstingen lovat. Men Bo Claesson säger att man nog bör fundera över om landstingen inte bör se till att de också får tillgång till vaccinationen gratis när upphandlingen väl är i hamn.
– De har ju en gång blivit lovade det.

En möjlighet som landstingen också har är att försöka få Kammarrättens beslut prövat i Högsta förvaltningsdomstolen.
– Men risken är då att vi förlorar ännu mer i tid, säger Bo Claesson.