SKR uppmanar till insats mot livmoderhalscancer
Foto: Istock

SKR uppmanar till insats mot livmoderhalscancer

SKR rekommenderar regioner att erbjuda kvinnor mellan 23 och 27 år samtidig screening och hpv-vaccinering.

30 nov 2021, kl 10:04
0

Annons

Alla regioner bör erbjuda kvinnor som är födda mellan 1994 och 1998 samtidig screening och vaccination mot humant papillovirus, hpv. Detta enligt en rekommendation från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Uppmaningen är en insats i ett pågående projekt med syfte att utrota livmoderhalscancer.

Jämlik utrotning av livmoderhalscancer

Vaccin mot hpv skyddar mot en infektion som kan ge cellförändringar, som i sin tur kan utvecklas till cancer. Vaccination mot hpv-virus för flickor infördes i det nationella vaccinationsprogrammet 2010. Under höstterminen 2020 började även pojkar att vaccineras. Vaccineringen sker i årskurs fem. Kvinnor som är födda mellan 1994 och 1998, och ingår i SKR:s rekommendation, erbjöds alltså inte vaccinering i skolan.

Syftet med SKR:s nu aktuella rekommendation är att skapa en kunskapsbaserad och jämlik utrotning av livmoderhalscancer med en samtidig screening och vaccinering mot hpv. Strategin sker inom ramen för en studie för att kunna följa effekter samt påverkan på nuvarande screeningprogram.

SKR rekommenderar att vaccinationen ges antingen inom mödrahälsovården i samband med rutinscreening eller genom att kalla hela åldersgruppen till vaccination på samma sätt som vid covid-19-vaccineringen.

Generiskt kallelsesystem

Alla regioner rekommenderas också att ansluta sig till ett generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening.

– Ett nationellt kallelsesystem minskar risken för en ojämlik tillgång till screening och möjlighet till tidig upptäckt. Därför rekommenderar vi regionerna att ansluta sig till ett generiskt kallelsesystem, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på SKR, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till SKR:s rekommendation är att Världshälsoorganisationen WHO och EU har uppmanat länder att öka insatserna för att utrota livmoderhalscancer. I Sverige har riksdagen bett regeringen att ta fram en handlingsplan för att eliminera livmoderhalscancer.