Interaktionsstöd ska analyseras

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en analys
av de båda stöden EES och Sfinx. Verket ska jämföra och titta på vilka
för- och nackdelar de båda har.

29 mar 2011, kl 19:27
0

Det elektroniska expertstödet EES som ursprungligen köptes av Apoteket AB under monopoltiden, och som nu finns tillgängligt för alla apoteksaktörer via Apotekens Service AB, har under vintern även rullats ut i vården i ett pilotprojekt. Tanken är att det ska användas av hälso- och sjukvården i stort så småningom. Nu vill regeringen att stödet ska analyseras och jämföras med interaktionsstödet Sfinx, Swedish Finnish Interaction X-Referencing) som redan idag ändvänds av förskrivare och annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Enligt regeringen har det i samband med att EES introducerats i sjukvården uppkommit ett behov av att jämföra de båda och titta närmre på vilka likheter och skillnader som finns. Under tidigare diskussioner har det ofta kommit fram, framför allt från förskrivarhåll, att två stöd som båda varnar för interaktioner inte är optimalt.

Nu ska alltså Läkemedelsverket inom ramen för Centrum för bättre läkemedelsanvändning, CBL, ta reda på hur de förhåller sig till varandra. Jämförelsen ska sedan ligga till grund för hur arbetet ska gå till med det fortsatta införandet av stödsystemen, skriver regeringen.