Annons
Hemtest för livmoderhals-cancer blir permanent
Foto: Istock.

Hemtest för livmoderhals-cancer blir permanent

Socialstyrelsen rekommenderar flera förändringar i screeningprogrammet för livmoderhalscancer.

16 nov 2021, kl 13:23
0

Regioner bör erbjuda alla deltagare i screeningen för livmoderhalscancer provtagning med hpv-analys, i stället för analys för cytologi. Dessutom bör möjligheten till självprovtagning som infördes under pandemin kvarstå. Det är några av de förändringar som Socialstyrelsen föreslår i sin uppdatering av screeningprogrammet för att upptäcka livmoderhalscancer. Myndigheten rekommenderar också att tidsintervallet mellan provtagningar för kvinnor mellan 23 och 49 år förlängs med två år.

De nya rekommendationerna är en uppdatering av den tidigare versionen från 2015. Det är första gången Socialstyrelsen uppdaterar något av sina screeningprogram och det görs med anledning av att kunskapsläget har förändrats.

Livmoderhalscancer kan upptäckas tidigare

I de nya rekommendationerna framförs att regionerna bör erbjuda alla deltagare i screeningen hpv-analys för att upptäcka infektioner av det sexuellt överförda viruset humant papillomavirus, hpv, som kan orsaka livmoderhalscancer. Tidigare rekommenderades en annan analysmetod, analys för cytologi, för de yngre deltagarna.

Med hpv-analys upptäcks risken för cancer tidigare, skriver Socialstyrelsen. Dessutom minskar risken för överdiagnostik och överbehandling med denna metod nu när många yngre är vaccinerade mot vissa högrisktyper av hpv.

Självprovtagning under pandemin

För att screeningprogrammet inte skulle bli fördröjt under pandemin införde Socialstyrelsen en möjlighet till självprovtagning med hpv-analys. Denna möjlighet rekommenderas nu att bli ett permanent alternativ till provtagning hos en barnmorska.

– Självprovtagning är ju betydligt mindre komplicerat eftersom man kan ta provet själv hemma. Det minskar förhoppningsvis hindret att ta sig iväg till en barnmorskemottagning för att göra testet, vilket i sin tur skulle innebära att fler förändringar kan upptäckas i tid, säger Malin Berggrund, projektledare för screeningprogrammet, i ett pressmeddelande.

Ny forskning har visat att självprovtagningen är lika bra, trygg och säker som den som utförs av en barnmorska. Det saknas dock kunskap om hur självprovtagningen påverkar deltagandet i screeningprogrammet samt om följsamheten till uppföljande provtagning. Socialstyrelsen rekommenderar därför regionerna att alltid erbjuda provtagning hos en vårdgivare, men självprovtagningen kan alltså finnas som ett alternativ.

Lägre tidsintervall

En annan förändring i Socialstyrelsens uppdatering är att rekommendationen om tidsintervallet mellan provtagningarna ändras. Hittills har kvinnor mellan 23 och 49 år kallats till provtagning vart tredje år, men nu behöver denna åldersgrupp endast testa sig vart femte år. För kvinnor mellan 50 och 64 år kvarstår den tidigare rekommendationen om att testa sig vart sjunde år.

– Den hpv-analysmetod som används innebär att prover inte behöver tas lika ofta. Med hpv-analys upptäcks risk för livmoderhalscancer tidigare, eftersom det tar lång tid innan en hpv-infektion utvecklas till cancer. Det finns heller inte något vetenskapligt stöd för att provtagning vart tredje år ger något ytterligare skydd, säger Malin Berggrund.

Fram till den 10 januari finns möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens remissversion. Slutversionen av de nya rekommendationerna väntas vara klar i början av 2022.