Annons

Blodtrycksmedicin ökar risk för cancer

Angiotensinreceptorblockerare, så kallade ARB:s har i en ny metastudie visat sig öka risken för cancer.

14 jun 2010, kl 11:06
0

Metastudien som omfattar 60 000 patienter i fem olika studier. Efter i snitt fyra års uppföljning hade drygt sju procent av de som fått behandling med ARB insjuknat i cancer, jämfört med sex procent i kontrollgruppen.

Även om materialet är för litet för att räkna ut risken för varje enskilt läkemedel är det enligt forskarna som gjort studien befogat att gå vidare med nya studier anser de.
ARB-läkemedlen är en vanlig behandling bland annat mot högt blodtryck, hjärtsvikt och njurproblem kopplade till diabetes.