Cancerterapi kan påverka balanssinnet

Effekten av kemoterapi med eller utan hormonterapi vid bröstcancer kan
ge balansproblem. En ny studie visar att risken för fall fördubblades
efter avslutad behandling.

4 mar 2011, kl 12:36
0

Amerikanska forskare har undersökt orsakerna till den ökade risken för frakturer som drabbar postmenopausala kvinnor som behandlats för bröstcancer i en mindre studie på 59 patienter. Studien, som kommer att publiceras i aprilnumret av Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, är den första som systematiskt undersökt olika faktorer som kan förklara varför läkemedelsbehandling vid bröstcancer ökar risken att ramla.  

Studien bekräftar att kvinnor som överlevt bröstcancer har ökad risk att drabbas av fallolyckor. Hela 58 procent av kvinnorna hade ramlat ett år efter avslutad behandling och 47 procent hade ramlat inom ett halvår. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet för åldersgruppen där andelen som drabbas av fallolyckor ligger på 25 procent.

Forskarna undersökte olika kända faktorer som kan påverka risken att ramla som syn och neuromuskulära störningar. Det enda som skiljde de kvinnor som hade ramlat från de som inte gjort det var störningar i balanssinnet.
– Fallolyckor hos bröstcancerbehandlade kvinnor bör uppmärksammas och studeras mer, särskilt med tanke på den ökade risken för frakturer som konstaterats efter avslutad cancerterapi. Mer kunskap krävs om sambandet med balanscentra i hjärnan och vilka sinnesimpulser som är involverade, säger huvudförfattaren Kerri M Winters-Stone vid Oregon Health & Science University i en kommentar till studien.