Tillsynen av apotek skärps

Under 2011 kommer Läkemedelsverket att sätta fokus på hur
apoteksverksamheten bedrivs genom att öka antalet fältinspektioner och
uppföljningar av enskilda apotek.

4 mar 2011, kl 12:32
0

Sedan apoteksmarknaden avreglerades den 1 juli 2009 har drygt 1200 apotek beviljats tillstånd. Läkemedelsverket har hittills främst arbetat med att granska ansökningar och att ge stöd till nya apoteksaktörer.

Läkemedelsverket kommer i år att utöka uppföljningen genom så kallad fälttillsyn. Det kan göras i förebyggande syfte, genom stickprov eller på förekommen anledning. Man kan också göra tillsyn med olika teman, till exempel kartläggning av försäljningen av veterinärmedicinska läkemedel.

Under 2010 påbörjade Läkemedelsverket rekrytering och utbildning av personal, och under våren kommer det att finnas åtta certifierade inspektörer som arbetar med tillsyn av apoteksmarknaden. Man kommer också att granska exempelvis internetförsäljning samt användning av den nationella apotekssymbolen.
? Troligen kommer mindre apotek som inte är knutna till någon övergripande affärskedja eller organisation att kräva mer resurser, säger Läkemedelsverkets chefsinspektör Tor Gråberg i ett pressmeddelande.