Antipsykotiska ger viktökning hos unga

En tredjedel av de barn och ungdomar som tog antipsykostiska läkemedel
för första gången gick upp så mycket i vikt att det riskerar försämra
deras hälsa. Forskare uppmanar förskrivande läkare att noga hålla koll
på barnens vikt.

29 okt 2009, kl 11:56
0

Annons

Det är en amerikansk forskargrupp som följt 272 barn och tonåringar mellan 4 och 19 år med bipolär sjukdom, schizofreni eller ADHD. Dessa behandlades med något av de vanligaste antipsykostiska medlen, risperidon, olanzapin, aripiprazol eller quetiapin.

Efter 11 veckor konstaterade forskarna att många av studiedeltagarna hade ökat i vikt. De som tog olanzapin hade gått upp i snitt 8,5 kg i vikt, de som tog quetiapin i snitt 6,1 kg, personerna som tog aripiprazol 4,4 kg och de som tog risperidon 3,5 kg. Totalt hade 10 procent av barnen och ungdomarna blivit överviktiga eller feta inom 11 veckor.

Störst inverkan hade enligt studien olanzapin som förutom en kraftig viktuppgång i högre grad än övriga läkemedel påverkade blodsocker, kolesterol- och triglyceridvärden.  Forskarna menar att detta är särskilt oroande detta är riskfaktorer för att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Aripiprazol ledde inte till förhöjda värden av blodsocker och kolesterol enligt studien.
– Viktuppgången är snabb och bestående, sade studieledare Christoph Correll vid Zucker Hillside Hospital till Reuters.

Han och hans kollegor
uppmanar nu förskrivande läkare att noga följa de barn som behandlas med preparaten för att hålla koll på förändringar i vikt och blodvärden.

Resultaten finns
publicerade i Journal of the American Medical Association. Christoph Correll och hans kollegor vill nu gå vidare och ta reda på om genetiska variationer har betydelse för viktuppgången.