Annons

Behandling med Multaq begränsas

Risken för bland annat kardiovaskulära komplikationer är så allvarliga att användningen av Multaq nu begränsas avsevärt.

23 sep 2011, kl 11:09
0

Annons

Läkemedlet Multaq (dronedaron) godkändes 2009 för behandling av vuxna med förmaksflimmer. Men rapporter om lever- och lungbiverkningar gjorde att CHMP, EMA:s vetenskapliga kommitté, inledde en granskning av läkemedlet. Nyligen kom också rapporter från en pågående klinisk studie om en överrisk för allvarliga kardiovaskulära biverkningar hos patienter som behandlats med dronedaron jämfört med placebo.

CHMP:s slutsats
är att läkemedlets biverkningar är så allvarliga att det bara är en mycket begränsad patientgrupp som bör behandlas med läkemedlet.
I den nya rekommendationen ska läkemedlet enbart ges till vuxna patienter som är kliniskt stabila och utan påvisbar hjärtsvikt för att behålla sinusrytmen.