Annons

Hjärnpåverkan av vigabatrin

Fall av rörelsestörningar och onormala fynd vid MRT-undersökning har rapporterats hos små barn som behandlas med höga doser vigabatrin.

30 nov 2010, kl 12:00
0

Epilepsiläkemedlet vigabatrin (Sabrilex) används ibland för att kontrollera en speciell typ av kramp hos barn (West syndrom). Som en följd av den pågående säkerhetsuppföljningen av läkemedlet har onormala fynd vid  magnetisk resonanstomografi, MRT, av hjärnan rapporterats, i synnerhet hos små barn som behandlats med höga doser av läkemedlet. Förändringarna har setts i en liten subgrupp på barn under tre år.

Generellt tycks förändringarna vara övergående och försvinner när behandlingen upphör, enligt det norska Läkemedelsverket, som informerar om fynden på sin hemsida. Rörelsestörningar som dystoni, dyskinesi och hyperton muskulatur har också rapporterats.
Eftersom det rör sig om fallrapporter är den kliniska signifikansen ännu inte känd.
Enligt det norska Läkemedelsverket är sammanhanget mellan användningen av vigabatrin, MRT-fynden och rörelsestörningarna oklar.