Nyckel till blod-hjärnbarriären

En speciell typ av celler som kallas pericyter styr över
blod-hjärnbarriären, visar nu forskare. Hos möss som saknar pericyter är
passagen av molekyler mellan blodet och hjärnan friare. Forskarna
hoppas att den nya kunskapen ska bana väg för läkemedel som kan ta sig genom barriären.

15 okt 2010, kl 13:42
0

För att hindra molekyler från att okontrollerat passera ut från blodet, är hjärnans kärlväggar mycket tätare än i resten av kroppen. Det är ett viktigt skydd för livsviktiga nervceller, men i utvecklingen av läkemedel mot nervnedbrytande sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och ALS utgör blod-hjärnbarriären ett hinder.

Nu visar forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med amerikanska forskare i två artiklar som sampubliceras i Nature att celler som kallas pericyter är nyckeln till blod-hjärnbarriären. De amerikanska forskarna har visat att pericyter är fundamentala för utvecklingen av blod-hjärnbarriären hos embryon. Pericyter hindrar också endotelceller i blodkärlens väggar från att tillverka molekyler som annars ökar genomsläppligheten.

Forskargruppen vid Karolinska Institutet visade i sin studie att kärl hos möss som saknar pericyter läcker mer. Både små och stora molekyler kunde passera rakt genom kärlväggens endotelceller i en process som kallas transcytos. Forskarna såg också att pericyterna styr över en annan cellgrupp som kallas astrocyter och som omsluter hjärnans blodkärl med speciella utskott. Dessa reglerar normalt vatten och jonflöden.