Annons

Studie kopplar SSRI-preparat till missfall

Mindre studier har gett motstridiga resultat kring huruvida
antidepressiva preparat ökar risken för spontanabort. En större
kanadensisk studie på 5124 kvinnor med diagnostiserade missfall, visar
nu att SSRI-preparat kan öka risken med upp emot 70 procent. Men studien
har redan fått kritik för svagheter.

31 maj 2010, kl 11:20
0

Annons

För varje kvinna som diagnostiserades med en abort hittade forskarna 10 matchande kontroller via sina register. Forskarna använde också registerdata för att identifiera vilka kvinnor som har fått SSRI-preparat utskrivna.

Resultaten visar att 284 kvinnor av de 5124 som diagnostiserats för missfall hade fått antidepressiva läkemedel. Det är cirka 5,5 procent av kvinnorna. I kontrollgruppen hade 2,7 procent av kvinnorna fått antidepressiva utskrivna. Detta tyder på en riskökning på ungefär 70 procent. Risken var högre om kvinnorna hade fått en hög dos antidepressiva utskriven, eller om det stod på en kombination av olika läkemedel.

Studien publiceras i Canadian Medical Association Journal. I en kommentar i samma tidskrift kritiseras studien eftersom den är baserad på registerdata. Forskarna har inte kontrollerat om de kvinnor som fått antidepressiva förskrivna faktiskt har tagit läkemedlen. Andra studier tyder på att kvinnor slutar ta sina läkemedel när de blir gravida.

En annan svaghet i studien är att många kvinnor får missfall utan att få en klinisk diagnos. I studien har cirka sju procent av kvinnorna diagnostiserats för spontan abort. Men i verkligheten stöts cirka ett av fyra foster bort.

Samtidigt som studien kritiseras är resultatet från studien ungefär samma som en liknande studie från ?The Motherrisk Program? med 937 kvinnor som exponerats för antidepressiva i början av graviditeten. Den studien publicerades 2009 och fann en riskökning på cirka 60 procent.