Annons

Ok ge barn många vacciner samtidigt

Att ge små barn flera olika vaccinationer under en kortare tidsperiod
påverkar dem inte negativt. Det är resultatet av en kanadensisk studie
av tusen barn som tvärtom menar att en spridning kan vara negativt för
barnen.

31 maj 2010, kl 12:08
0

De kanadensiska forskarna vid universitetet i Louisville ville undersöka hur barn påverkas av vaccinering med avseende på spridningen mellan vaccinationstillfällena. Bakgrunden är att de sett att en ökad andel av föräldrar väljer att låta vaccinera sina barn vid olika tillfällen. Det har funnit en oro bland föräldrarna för att barnen påverkas negativt genom en för kraftig påverkan på immunsystemet.

Genom att analysera data från vaccinationsregister fick forskarna uppgifter om när 1047 barn fått sina vacciner. Barnen fick sedan göra neuropsykologiska tester när de var 7 och 10 år gamla som bland annat undersökte deras talförmåga, språkkunskap, finmotorik och generell intellektuell funktion.

Barn som fått många vacciner samtidigt jämfördes med de som spridit ut sina doser under sina sju första levnadsmånader. Man jämförde också de barn som fått minst antal vaccindoser under de sju månader med de som fått det maximala antalet. Vaccinerna som barnen fått var minst två mot hepatit B, tre mot stelkramp, tre mot influensa typ B och två mot polio.

Resultatet visade inte på några samband mellan sämre prestationer i tester och att barnen fått fler vaccin på samma gång. De barn som fått sina doser enligt det vanliga schemat det vill säga utan förseningar fick till och med något bättre testresultat än de som fått doserna under en mer utdragen period. Detta efter att resultaten justerats med avseende på familjära och socioekonomiska faktorer.

Artikeln har publicerats i Pediatrics och har fått uppmärksamhet av bland annat det amerikanska Smittskyddsinstitutet, CDC. David Sugerman vid CDC:s Epidemic Intelligence Service, säger till Reuters att det är en tydlig signal till föräldrar att det inte är någon fara med att låta små barn få fler vaccinationer på samma gång.