Företag

EMA vann mål i EU
om datatillgänglighet

Läkemedelsmyndigheten fick rätt i EU-domstolen gentemot läkemedelsbolag rörande datatillgänglighet.
8 Feb 2018, kl 10:07

Stor försäljning av olaglig antibiotika

Den okontrollerade försäljningen av icke godkända läkemedel i Indien underminerar försöken att stävja den ökande antibiotikaresistensen.
7 Feb 2018, kl 06:00

Försäljning av läkemedels-renaren Pcure upphör

Apoteket pausar försäljningen av enzymblocket som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester.
26 Jan 2018, kl 06:00
Annons

EMA förhör företag om förberedelser för Brexit

Den europeiska läkemedelsmyndigheten vill veta vad företagen gör för att undvika läkemedelsbrist.
25 Jan 2018, kl 11:14

Böter för åsidosättande av beslut från etikdomstol

Pfizer får betala 120 000 kronor för att ha struntat i ett tidigare beslut i branschens etiska domstol.
22 Jan 2018, kl 14:55

Fortsatt brist på hormon-läkemedlet Levaxin

Bristsituationen har pågått sedan december. Läkemedelsverket uppmanar kunder att inte hamstra.
22 Jan 2018, kl 11:06

Försäljning av Coldy sugtabletter förbjuds

Läkemedelsverket förbjuder all försäljning innan januari månads slut, med ett vite på en miljon vid överträdelse.
22 Jan 2018, kl 09:21

Återbetalar miljontals kronor för denguevaccin

Filippinerna får tillbaka mångmiljonbelopp för vaccin som efter nya rekommendationer inte kommer att användas.
18 Jan 2018, kl 09:15

Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

I en ny klinisk studie ska Eurocine Vaccines undersöka sitt nasala influensavaccin på personer över 55 år.
16 Jan 2018, kl 11:15

Marknadsföring av ms-läkemedel fälls

Annonsen bedöms strida mot läkemedelsbranschens etiska regler inom marknadsföringsområdet.
16 Jan 2018, kl 10:23

Fortsatta oklarheter kring läkemedelsrening

På sidan som Apoteket nu hänvisar till finns ingen information som bevisar effekten för Pcure Home.
15 Jan 2018, kl 10:34

P-medelsapp granskas efter anmälan

Efter rapporter om oönskade graviditeter vid användning av appen Natural Cycles ska nu Läkemedelsverket undersöka omfattningen av problemet.
11 Jan 2018, kl 16:07

Frågetecken kring läkemedelsrenare

Studieresultat som bevisar effekten av toalettblocket Pcure som säljs på Apoteket AB har inte redovisats.
10 Jan 2018, kl 10:56

Pfizer ger upp forskning om Alzheimerläkemedel

Företagets omfattande forskning för att hitta ett läkemedel mot Parkinson och Alzheimer läggs ner.
8 Jan 2018, kl 10:14

Snabbspår för läkemedel mot Wilsons sjukdom

Det svenska bolaget Wilson Therapeutics har beviljats fast track-status av USA:s läkemedelsmyndighet.
14 Dec 2017, kl 11:35

Många utvecklar läkemedel inom immunonkologi

Fler än 2 000 substanser inom immunterapiområdet är under utveckling, visar en ny rapport.
8 Dec 2017, kl 12:09