Novartis fälls för inlägg i sociala medier

Novartis fälls för inlägg i sociala medier

Medarbetarens spridning på Linkedin av ett pressmeddelande om bolagets nya migränläkemedel var otillåten marknadsföring till allmänheten.

19 sep 2018, kl 16:10
0

Annons

Sedan läkemedelsbolaget Novartis i juli hade fått EU-godkännande av det nya migränläkemedlet Aimovig skrev en anställd om detta på sitt Linkedin-konto. Inläggets formulering var ”Novartis just received EU approval for a new migraine treatment” och bifogat fanns en länk till ett pressmeddelande från Novartis om godkännandet.

En anonym anmälare vände sig till informationsgranskningsnämnden, IGN, och hävdade att länkningen till pressmeddelandet var reklam för receptbelagda läkemedel riktad till allmänheten, och därför stred mot marknadsföringsreglerna.

Novartis bestred anmälan och anförde bland annat att pressmeddelandet var riktat till journalister och inte till allmänheten och därför inte kunde ses som marknadsföring. Novartis framhöll också att företaget har utarbetat regler för sina medarbetares användning av sociala medier men att det trots detta är oklart vilka regler som gällde i just det aktuella fallet. Novartis menade också att medarbetaren hade agerat som privatperson – med grundlagsskyddad yttrandefrihet – och inte som företrädare för företaget.

IGN gör dock en annan bedömning. Eftersom pressmeddelandet spreds på Linkedin, till en bredare målgrupp än bara media, var det marknadsföring. Publiceringen innebar enligt IGN:s beslut otillåten marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel gentemot allmänheten. IGN anser också att Novartis har ansvar för den förbjudna marknadsföringen eftersom det är företagets ansvar att utbilda medarbetarna om vilken information man får sprida till vilka målgrupper.

För överträdelsen ska Novartis betala en avgift på 90 000 kronor.