Prishöjning ska rädda kvar pilokarpin på marknaden

Prishöjning ska rädda kvar pilokarpin på marknaden

Leverantören av pilokarpin mot högt tryck i ögat får höja priset inom läkemedelsförmånen med 81 procent.

20 sep 2018, kl 09:06
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har sagt ja till en ansökan om prishöjning från företaget Trimb Healthcare. Ansökan gäller Pilokarbin Trimb ögondroppar 4%, i endosbehållare. Pilokarpin, som används för att sänka förhöjt tryck i ögat, var tidigare i år restnoterat under en period på flera veckor.

Från och med 1 oktober får Trimb Healthcare inom läkemedelsförmånen höja priset på en förpackning med 6 x 10 endosbehållare med 81 procent. Apotekens nya inköpspris blir efter höjningen 146 kronor och apotekskundernas nya pris blir 193,63 kronor (tidigare 126,13 kronor) plus moms.  Med lägsta rekommenderade dosering räcker en sådan förpackning i ungefär en månad.

Tidigare i år biföll TLV en liknande ansökan om prishöjning från samma företag. Det gällde då endosbehållare med pilokarpin 2%.

– Det är relativt ovanligt att vi godkänner prishöjningar. När vi gör det så gäller det i regel små men viktiga läkemedel som vi bedömer riskerar att försvinna från marknaden utan prishöjning, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef vid TLV.

Enligt företagets ansökan till TLV beror prishöjningen på förhöjda produktionskostnader i samband med byte av produktionsplats och att inköpskostnaderna för substansen pilokarpin har stigit.

Företaget understryker också i sin ansökan om prishöjning att produktionskostnaderna per förpackning är höga eftersom volymerna är små. Enligt företaget täcks den totala produktionskostnaden inte av det gamla priset och en prishöjning sägs vara en förutsättning för att kunna fortsätta tillhandahålla läkemedlet.

TLV bedömer därför att det finns stor risk att ögondropparna försvinner från marknaden utan prishöjning. Myndigheten anser också att läkemedlet fyller ett angeläget medicinskt behov – cirka 1000 personer om året behöver enligt företaget pilokarpin och Pilokarbin Trimb är det enda läkemedlet på den svenska marknaden som innehåller enbart pilokarpin 4 %.

En forskningsstudie i USA som nyligen publicerades i Annals of internal medicine visade på oväntat stora prishöjningar på läkemedel som varit restnoterade. Forskarna ifrågasatte om läkemedelsbolag utnyttjar bristsituationer för att få upp priserna. I ett svenskt perspektiv säger Jonathan Lind Martinsson på TLV säger att restsituationer i sig inte är något skäl för myndigheten att godkänna prishöjningar.

– Däremot kan företagens förklaring till att restsituationer uppstått bidra i vår bedömning, säger han. Vi gör en helhetsbedömning i varje enskilt fal,l med målet att ha kvar viktiga läkemedel på marknaden.