Företag

Företag fällt för formulering i reklam

Skulle marknadsföra läkemedel för metastaserande bröstcancer med orden ”More than just survival”.
13 Apr 2018, kl 06:00

Ännu ett nederlag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelskandidaten azeliragon visade ingen klinisk effekt på mild Alzheimer i en fas III-studie.
11 Apr 2018, kl 10:18

Mångmiljonbud på svenska Wilson Therapeutics

Det amerikanska särläkemedelsföretaget Alexion har lagt ett bud. Aktieägarna rekommenderas att anta det.
11 Apr 2018, kl 08:28

Patientinformation fälls för budskap om botande effekt

En mening om ett läkemedel för prostatacancer kan tolkas som att läkemedlet kan bota sjukdomen.
3 Apr 2018, kl 08:14

Startar egen tillverkning för att pressa generikapriserna

Brist på läkemedel och höga priser gör att amerikanska sjukhus bildar eget bolag för läkemedelstillverkning.
21 Mar 2018, kl 11:45

Böter för reklam för
medicinskt plåster

Marknadsföringen av ett plåster som ska lindra neuropatisk smärta anses sakna stöd i produktresumén.
13 Mar 2018, kl 08:38

Reklam för koleravaccin anses vilseledande

Sång om turistdiarré kan tolkas som att det finns ett vaccin mot diarré, anser branschdomstolen.
9 Mar 2018, kl 06:30

Läkemedelstillverkare betalade lobbygrupper

Företag som säljer opioider har betalat lobbygrupper och läkare för att de ska främja användningen.
13 Feb 2018, kl 09:58

Oxycontin slutar marknadsföras i USA

Bolaget Purdue Pharma kommer att sluta marknadsföra sin storsäljande smärtstillare Oxycontin.
12 Feb 2018, kl 14:48

EMA vann mål i EU
om datatillgänglighet

Läkemedelsmyndigheten fick rätt i EU-domstolen gentemot läkemedelsbolag rörande datatillgänglighet.
8 Feb 2018, kl 10:07

Stor försäljning av olaglig antibiotika

Den okontrollerade försäljningen av icke godkända läkemedel i Indien underminerar försöken att stävja den ökande antibiotikaresistensen.
7 Feb 2018, kl 06:00

Försäljning av läkemedels-renaren Pcure upphör

Apoteket pausar försäljningen av enzymblocket som ska rena toalettvatten från läkemedelsrester.
26 Jan 2018, kl 06:00

EMA förhör företag om förberedelser för Brexit

Den europeiska läkemedelsmyndigheten vill veta vad företagen gör för att undvika läkemedelsbrist.
25 Jan 2018, kl 11:14

Böter för åsidosättande av beslut från etikdomstol

Pfizer får betala 120 000 kronor för att ha struntat i ett tidigare beslut i branschens etiska domstol.
22 Jan 2018, kl 14:55

Fortsatt brist på hormon-läkemedlet Levaxin

Bristsituationen har pågått sedan december. Läkemedelsverket uppmanar kunder att inte hamstra.
22 Jan 2018, kl 11:06

Försäljning av Coldy sugtabletter förbjuds

Läkemedelsverket förbjuder all försäljning innan januari månads slut, med ett vite på en miljon vid överträdelse.
22 Jan 2018, kl 09:21