Annons

Branschen: ”Apoteken kan avlasta primärvården”

I en debattartikel i Göteborgs Posten vill företrädare för apoteksbranschen att apotekens uppdrag reformeras.

27 jun 2019, kl 11:46
0

Annons

Tio år efter omregleringen av apoteksmarknaden vill apoteksbranschen att apotekens tre grunduppdrag reformeras. ”När vi nu blickar tio år framåt ser vi ett behov av att utvidga samhällets fokus till att även omfatta patientens läkemedelsbehandling”, skriver företrädare för branschorganisationen Sveriges Apoteksförening samt vd:ar för nio apoteksbolag, i en debattartikel i Göteborgs Posten.

Apotekens grunduppdrag, som fastställts av regeringen, är att säkerställa tillgången till läkemedel och varor, att ge individuellt anpassad information och råd om läkemedel samt att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel till billigare generika.

Vad gäller tillgången till läkemedel beskrivs i debattartikeln hur både antal apotek och öppettider har ökat sedan omregleringen och att man i 95 procent av fallen har de läkemedel som kunden efterfrågar på apoteket.

Det ökade problemet med restnoteringar är enligt artikelförfattarna inte apotekens fel utan är ett globalt problem med effekter i hela Europa. För att kunna säkerställa tillgången till läkemedel vill debattörerna att information om ett läkemedels tillgänglighet ska vara synlig för läkaren redan när hen utfärdar receptet.

”Dessutom måste läkemedelsindustrin bli bättre på att säkerställa att läkemedel som marknadsförs i Sverige även finns tillgängliga för svenska patienter”, skriver artikelförfattarna.

I debattartikeln lyfts också fram att apotekens kompetens är större än att ”bara” se till att rätt person får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och informera om hur läkemedlet ska tas. Artikelförfattarna menar att apoteken är en outnyttjad resurs och skriver att ”Apotekens personal är den del i hälso- och sjukvården som har störst kompetens om läkemedel och dessutom kunskap om när det är läge att uppsöka andra delar av vården.”

Debattörerna vill därför att samhället bättre utnyttjar apoteken och de tjänster och samarbeten som man utvecklat och utvecklar, och ersätter dem ekonomiskt fullt ut. Flera apotekskedjor har i dag samarbeten med olika så kallade nätläkarföretag och erbjuder bland annat blodtrycksmätning och drop in-kliniker.

”Fler kommuner och regioner skulle tjäna på att i större utsträckning inleda samarbeten med apotek och utnyttja apotekens kompetens för att stödja och avlasta primärvården”, skriver artikelförfattarna.

Vad gäller uppdraget att informera om generikautbyte skriver debattörerna att i dag går mycket av apotekspersonalens tid åt till att förklara och administrera generikasystemet. Man vill därför att generikasystemet ses över och att utbytesperioderna förlängs.

Sammantaget skriver artikelförfattarna att konkurrensen på apoteksmarknaden är ”stenhård” och att det krävs ”bra” ekonomiska och juridiska förutsättningar ”som uppmuntrar innovationer och inte låser fast branschen i gamla strukturer.”