Annons
Företag fälls på nytt för oläslig tv-reklam

Företag fälls på nytt för oläslig tv-reklam

Trots vissa förändringar fälls företaget Nordic drugs på nytt för sin tv-reklam för diarréläkemedlet Hidrasec.

17 feb 2020, kl 09:36
0

Så sent som den 22 januari fälldes läkemedelsföretaget Nordic drugs av Informationsgranskningsnämnden IGN till att betala en straffavgift på 165 000 kronor för sin tv-reklam i tv4-programmet ”Efter fem”.

IGN påtalade att den nödvändiga informationen om diarréläkemedlet Hidrasec (racekadotril), som reklamen gällde, var för svårläslig och omöjlig för tittaren att uppfatta under de fem sekunder reklamen pågick.

I samband med den fällande domen konstaterade IGN att om det inte är möjligt att uppfylla de etiska kraven i en reklamfilm på fem sekunder ”bör företaget finna andra vägar att marknadsföra sitt läkemedel”.

Tv-reklam i ny tappning

Efter det har Nordic drugs filat på presentationen och tagit fram en ny variant av tv-reklamen där mängden text har skalats ned och storleken på den kvarvarande texten ökats. Men det räcker inte för IGN, som i ett nytt ärende åter fäller företaget.

IGN konstaterar att plikttexten i den nya versionen visserligen är tydligare och kan, ”om än med svårighet” läsas under de fem sekunder reklamen pågår. Däremot saknas enligt IGN vissa varningsföreskrifter och begränsningar som krävs för att uppfylla det etiska regelverket.

I sitt svar till IGN uttrycker Nordig drugs besvikelse och förvåning över att än en gång drabbats av en anmärkning. Man påtalar att man skickat in den nya reklamen till IGN för att få en bedömning om den var okej eller inte. När man inte fick något svar utgick man från att allt var i sin ordning.

Inte god branschsed

IGN påpekar att man ger allmänna råd men inte bindande förhandsbesked om specifikt material. ”Det åligger företaget att utifrån praxis och givna råd tolka LER (läkemedelsindustrins etiska regelverk, reds. anm.) och tillse att det uppfylls”, skriver IGN i sitt beslut.

IGN:s bedömning är att Nordic drugs har handlat i strid med god branschsed och dömer företaget att betala en straffavgift på 110 000 kronor. Vidare uppmanas Nordic drugs att vid sin framtida utformning av läkemedelsinformation beakta vad IGN har påtalat.