Annons
Restriktioner mot anti-androgen p.g.a. tumörrisk

Restriktioner mot anti-androgen p.g.a. tumörrisk

Säkerhetskommittén Prac rekommenderar begränsad användning av antiandrogenet cyproteron.

14 feb 2020, kl 13:36
0

Cyproteron är ett så kallat antiandrogen som finns i flera olika läkemedelsprodukter (i Sverige bland andra Androcur). Läkemedlet blockerar effekten av androgener, ett samlingsnamn för vad som brukar kallas manliga könshormoner men som även finns hos kvinnor.

På grund av sin antiandrogena verkan används cyproteron mot en rad olika androgenberoende tillstånd hos både män och kvinnor. Några exempel är överdriven hårväxt, acne och prostatacancer. Cyproteron kan även användas för att minska sexualdriften hos män med sexuella avvikelser.

Men nu rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté Prac ökad försiktighet med läkemedel som innehåller cyproteron.

Cyproteron kan ge godartad hjärntumör

Rekommendationer kommer sedan Prac gått igenom den senaste forskningen om sambandet mellan cyproteron och en typ av hjärntumör som heter meningiom. Meningiom är tumörer som växer i hjärnhinnorna. Tumören är i regel godartad, men kan på grund av sitt läge vara svår att operera och därför ändå orsaka problem.

Prac konstaterar efter forskningsgenomgången att meningiom är en sällsynt biverkning av cyproteron. Beroende på läkemedelsdos och behandlingslängd drabbas 1-10 av 10 000 patienter.

Risken ökar i takt med den totala mängden läkemedel som patienten intar över tid. Därför rekommenderar Prac begränsningar i användningen av läkemedel som ger dygnsdoser på 10 mg eller mer av cyproteron. Läkare bör bara ge behandling med sådana doser om ingen annan behandling fungerar.

Och vid behandlingssvar bör läkaren gradvis minska dosen till lägsta effektiva dos. Under behandlingen är det viktigt med noggrann övervakning för att tidigt uppmärksamma eventuella symtom på meningiom.

De aktuella läkemedlen bör vidare endast användas för att minska sexdriften vid sexuella avvikelser om det inte finns några andra lämpliga alternativ.

De nya rekommendationerna påverkar inte behandling som ges vid prostatacancer utan där gäller samma riktlinjer som tidigare.

När det gäller läkemedel som endast innehåller 1 eller 2 mg cyproteron, i kombination med andra hormoner, har Prac inte sett någon ökad risk för meningiom. Men för säkerhets skull avråder kommittén personer som har haft meningiom från att använda sådana läkemedel, exempelvis mot klimakteriebesvär.