Annons
Pappersrecepten blir kvar till nästa år efter kritik

Pappersrecepten blir kvar till nästa år efter kritik

Fram till 15 april 2021 kan svenska förskrivare skriva pappersrecept. Då blir e-recept huvudregel.

14 feb 2020, kl 11:44
0

Annons

Läkemedelsverket skjuter upp slopandet av pappersrecept till 15 april 2021. Detta eftersom det kommit invändningar mot det ursprungliga förslaget att göra elektronisk förskrivning till huvudregel redan från och med juli i år. Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat fanns det förslaget i en remissversion av nya föreskrifter som diskuterades i höstas.

Pappersrecepten utgör en procent

Invändningarna handlade bland annat om just valet av tidpunkt för att ta bort pappersrecepten. Visserligen är redan 99 procent av recepten elektroniska, men det finns fortfarande förskrivare som inte har tillgång till ett elektroniskt receptsystem. För dem kommer E-hälsomyndigheten att ta fram en särskild webbportal som de kan använda för att skriva e-recept. Men den webbportalen blir inte klar förrän fram emot slutet av 2020.

För att inte ställa förskrivare utan tillgång till elektroniskt receptsystem helt utan förskrivningsmöjligheter, senarelägger Läkemedelsverket kravet på elektronisk förskrivning.

– Vi har lyssnat in synpunkterna, säger Annika Babra, enhetschef vid Läkemedelsverkets enhet för  apotek och receptfri detaljhandel.

Nationella läkemedelslistan sjösätts

Skälet till att Läkemedelsverket nu gör förändringar i regelverket om recept är att lagen om den nationella läkemedelslistan börjar gälla 1 juni i år. Då ska E-hälsomyndigheten sjösätta det nationella e-register som ska ge vård, apotek och patienter tillgång till samlad information om en persons förskrivna och uthämtade recept. Den nationella läkemedelslistan ersätter de register som i dag finns för elektroniska recept och information om uthämtade läkemedel.

Som en anpassning till den nationella läkemedelslistan gör Läkemedelsverket omfattande förändringar av sina föreskrifter. Även om pappersrecept får vara kvar ett tag till, börjar andra förändringar att gälla redan 1 juli i år. Från och med då inför Läkemedelsverket till exempel krav på att apoteken vid receptexpediering alltid använda den samlade information som kommer att finnas om kundens elektroniska recept.

Farmaceuten på apoteket ska då titta på vilka elektroniska recept kunden har och vilka läkemedel kunden tidigare har hämtat ut. ”Det innebär att apoteken får bättre möjligheter att upptäcka om en patient till exempel har recept på läkemedel som inte är lämpliga att ta samtidigt”, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

En annan förändring från och med 1 jul 2020 ska apotek inte överföra elektroniska recept till pappersrecept, utom i vissa undantagsfall. Kunden ska alltså inte längre kunna välja att få sitt e-recept omvandlat till ett pappersrecept. Däremot kommer det fortfarande att gå att be om en pappersutskrift av en lista över aktuella recept.

Endast humanläkemedel

När elektronisk förskrivning blir huvudregel 15 april 2021 gäller detta läkemedel och teknisk sprit till människor. Huvudregeln gäller recept som hämtas ut på öppenvårdsapotek. Den omfattar alltså inte rekvisitioner eller djurrecept.

Om en kund kommer in med ett fortfarande aktuellt pappersrecept ska apoteket från och med 15 april 2021 överföra det till den nationella läkemedelslistan. Allt för att informationen där ska bli så komplett som möjligt.

Förändringarna gäller inledningsvis personer med svenskt personnummer. Den som saknar personnummer kommer tills vidare fortfarande att behöva ha recept i pappersform.