Annons
”Business as usual” när Storbritannien lämnar EU

”Business as usual” när Storbritannien lämnar EU

Natten mellan fredag och lördag lämnar Storbritannien EU. Men det mesta förblir sig likt åtminstone ett tag till.

29 jan 2020, kl 13:39
0

Monica Lidberg, Läkemedelsverket

Monica Lidberg.

Sedan Storbritannien i juni 2016 röstade för att lämna EU har många datum för utträdet kommit och gått. Men nu tycks det faktiskt bli av. Senast den 1 februari, det vill säga på lördag, ska Storbritannien ha lämnat unionen.

Men det är ett utdraget avsked. Av allt att döma kommer utträdet att ske enligt det avtal som förhandlades fram till det tänkta utträdet i oktober 2019. Det gäller till och med den sista december 2020, vilket gör att det mesta kommer att vara sig likt åtminstone året ut.

– Vad man kan konstatera är att när avtalet var färdigförhandlat hade man ett år och nio månader på sig att förhandla de framtida relationerna mellan EU och Storbritannien. Nu har man bara 11 månader på sig, vilket är relativt kort om tid, säger Monica Lidberg, direktör Verksamhetsområde Tillstånd på Läkemedelsverket, som har arbetat med myndighetens förberedelser för brexit.

Storbritannien tredje land

De faktiska konsekvenserna av brexit blir alltså tydliga först den 1 januari 2021. Sannolikt kommer även då att finnas någon typ av avtal på plats, men eftersom ingen vet hur det kan komma att se ut uppmanar Monica Lidberg alla aktörer att använda tiden fram tills dess för att förbereda sig.

– Det är företagens ansvar att se till att man har gjort vad man behöver göra. Då vi inte vet hur kommande avtal kommer att se ut är det bäst att planera för Storbritannien som tredje parts-land. Det kan innebära att till exempel kvalitetskontroll måste flyttas till ett EU-land när Storbritannien lämnar EU. Företagen har gjort bra ifrån sig hittills, men uppmaningen är att använda tiden som återstår för att förbereda sig.

Mer arbete för verket

För Läkemedelsverkets egen del har vägen fram till brexit inneburit en hel del förändringar. En konsekvens av utträdet är att den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA inte längre utreder eller granskar några tillståndsprövningar för nya läkemedel.

Förutom att svenska Läkemedelsverket tagit över en hel del av MHRA:s arbete har den brittiska myndighetens försvinnande påverkat balansen bland de regulatoriska myndigheterna i EU, säger Monica Lidberg.

– Sverige och Storbritannien har i många delar haft en liknande syn. När MHRA nu lämnat EU-samarbetet har Sverige fått ta en aktivare roll för att beakta svenska patienters intressen.

I övrigt innebär inte det förestående brexit-datumet någon dramatik för Läkemedelsverket.

– Vi är förberedda och bedömer inte att brexit kommer att innebära några problem. Nu är det mer ”business as usual”, säger Monica Lidberg.

Det gäller när Storbritannien lämnar EU

Utträdet kommer att ske den 31 januari 2020. Utträdet sker av allt att döma enligt det utträdesavtal som förhandlades fram i oktober 2019.

Vid ett utträde enligt avtalet tar en övergångsperiod vid. Den innebär att det mesta i praktisk mening fortsätter som nu, men utan att Storbritannien deltar i EU:s beslutsfattande. Landet ska alltså ingå i EU:s rättsordning, vara en del av inre marknaden och tullunionen men inte ha platser i Europaparlamentet, egen kommissionär eller delta i rådets arbete.

Övergångsperioden löper till utgången av år 2020. Om parterna överenskommer, kan den förlängas en gång, längst i två år. Beslut om detta måste fattas senast vid halvårsskiftet 2020.

Under övergångsperioden är det tänkt att den framtida avtalsrelationen mellan EU och Storbritannien ska förhandlas.

Källa: Socialdepartementet.

Föregående artikel NT-rådet nobbar cancer-terapi med svag evidens
Nästa artikel Antibiotikaförsäljningen fortsätter nedåt