Godkännanden

NT-rådet rekommenderar nya PD1-hämmare

I väntan på ett landstingsgemensamt införande, rekommenderar NT-rådet att använda Opdivo vid behandling av malignt melanom.
4 sep 2015, kl 13:25

FDA godkänner Brilinta för långvarig användning

Nu godkänns Astrazenecas blodförtunnande läkemedel Brilinta för långtidsanvändning av FDA.
4 sep 2015, kl 09:53

Nytt medel mot kvalsterallergi

Ett läkemedel mot kvalsterallergi har nu fått godkännande i tolv europeiska länder, varav Sverige är ett.
2 sep 2015, kl 10:16
Annons

Praktiken läggs sist

– Anledningen är önskemål från studenterna om en smidigare övergång till arbetsmarknaden. Det förenklar för studenterna vid framtida anställningar, säger Erik Björk, universitetslektor och ordförande i grund-utbildningskommittén.Idag ligger praktikperioden under termin fem,...
4 jun 2012, kl 17:35

Inga planer på avknoppning av Apoteket Farmaci

I början av januari presenterade Konkurrensverket en rapport om läget på apoteksmarknaden efter omregleringen. I den riktas kritik mot flera delar av processen. Bland annat menar de att principen för prissättningen för...
27 jan 2011, kl 15:52

FACIT Kunskapsakuten Psoriasis

1.  Hur ser behandlingstrappan ut för patienter med plackpsoriasis?SVAR: Vid ringa utbredning: kalcipotriol 2 ggr dagligen + eventuellt grupp III-IV-steroid 1-2 ggr per vecka. Vid utbredd plackpsoriasis: UVB eller UVB + kalcipotriol....
9 nov 2010, kl 11:50