Godkännanden

”Kan se på möjligheterna till ett försäljningsförbud”

Alvedon med modifierad frisättning kan komma att förbjudas i Sverige innan EMA kommer med beslut.
4 sep 2017, kl 10:04

Långtidsverkande Alvedon kan dras tillbaka

Svåra förgiftningsfall vid överdosering gör att EMA vill dra tillbaka läkemedlet från marknaden.
1 sep 2017, kl 18:14

Första genterapin godkänd i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt en CAR-T-terapi för barn och unga med svårbehandlad akut lymfatisk leukemi.
31 aug 2017, kl 10:07

Oenighet försenar beslut om EMA-flytt

Ett antal av EU:s medlemsländer ansåg att ansökningsprocessen var orättvis. Nu skjuts omröstningen och beslutet om EMA:s nya hemvist upp en månad.
28 jun 2017, kl 06:00

Snabb process för nya hepatit C-läkemedel

Två nya läkemedel mot hepatit C fick rekommenderat godkännande vid CHMP:s senaste möte.
26 jun 2017, kl 10:49
Annons

WHO delar in antibiotika för att förhindra resistens

Världshälsoorganisationen delar in antibiotika i tre kategorier i sin lista över livsnödvändiga läkemedel.
7 jun 2017, kl 11:53

Hon leder ny väg inom barnonkologin

Crystal Mackall är en av de ledande forskarna inom det som revolutionerat onkologin: immunterapin. Men hon släpper inte något vapen i kampen mot cancer.
2 jun 2017, kl 06:00

Kläder som mäter muskelaktivitet

Ny teknik kan bli verktyg i både rehabilitering och prevention av till exempel förslitningsskador.
30 maj 2017, kl 06:00
Annons

Framtiden i fokus på läkemedelskongress

Framtidens läkemedelsutveckling inledde kongressen PSWC som startade på allvar i Stockholm i dag måndag.
22 maj 2017, kl 14:54

App för patienter minskar inställda operationer

Ett helt nytt sätt att informera och följa patienterna inför en operation har gjort patienterna bättre förberedda.
22 maj 2017, kl 09:00

Ickeinvasiv elbehandling mot depression

Ett företag i Health innovation village har utvecklat en apparat för elbehandling som patienten kan sköta själv.
15 maj 2017, kl 11:32

Innovationskvarter för framtidens hälsa

Digitala lösningar och ny teknik för hälso- och sjukvården forskas fram i ett företagskluster i Helsingfors.
12 maj 2017, kl 11:56

Läkemedelsvärlden blickar österut

Vad händer inom finsk life science? I en serie artiklar berättar vi om innovationer, utbildningsinsatser och möjlighet till klinisk forskning i vårt östra grannland.
12 maj 2017, kl 11:01

Positivt ha med patienter när läkemedel godkänns

Efter ett avslutat pilotprojekt står det klart att EMA vill fortsätta ha med patienter vid utvärdering av läkemedel.
1
10 maj 2017, kl 08:00

Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling, systemiska och biologiska läkemedel ges i högre grad till manliga patienter.
1
25 apr 2017, kl 06:00

Spinal muskelatrofi kan få godkänd behandling

Hittills finns inget godkänt läkemedel för den genetiska och ofta dödliga sjukdomen spinal muskelatrofi i EU.
24 apr 2017, kl 10:30