Godkännanden

Nytt mot malignt melanom

Inom några månader finns troligen ännu en ny behandling mot hudcancer i Europa.
27 okt 2015, kl 12:22

Positivt för giktmedel

Astrazenecas giktmedel lesinurad har fått positivt svar av FDAs expertpanel.
26 okt 2015, kl 12:25

Kombinationsläkemedel mot diabetes fördröjs

Astrazenecas kombinationsläkemedel för behandling av diabetes har stoppats upp av FDA.
19 okt 2015, kl 10:56

Snabb rekommendation av nya cancerläkemedel

Nu rekommenderas landstingen att i första hand använda nivolumab mot malignt melanom.
9 okt 2015, kl 10:38

Långtidsverkande mot schizofreni får grönt ljus

Injektion för att behandla vuxna med schizofreni godkänns nu av FDA.
7 okt 2015, kl 10:07

EU ger tummen upp för PCSK9-hämmare

Praluent, alirokumab, är den andra PCSK9-hämmaren som nu är godkänd i EU för att behandla hög LDL-kolesterol.
30 sep 2015, kl 08:50

Antidot på väg mot godkännande

Ett motmedel mot det blodförtunnade medlet Pradaxa har fått grönt ljus för godkännande i Europa.
29 sep 2015, kl 08:34

Läkemedel med sensor utvärderas av FDA

Ett läkemedel med inbyggd sensor utvärderas nu av FDA för ett eventuellt godkännande.
28 sep 2015, kl 09:11

Ännu ett ADHD-läkemedel

En behandling som inte är ett centralstimulerande medel har godkänts för behandling av barn och ungdomar med ADHD.
23 sep 2015, kl 08:54

Nytt preparat mot myelom får godkänt

Nu har EMA godkänt läkemedlet Farydak för behandling av patienter med svårbehandlad benmärgscancer.
18 sep 2015, kl 11:27

NT-rådet rekommenderar nya PD1-hämmare

I väntan på ett landstingsgemensamt införande, rekommenderar NT-rådet att använda Opdivo vid behandling av malignt melanom.
4 sep 2015, kl 13:25

FDA godkänner Brilinta för långvarig användning

Nu godkänns Astrazenecas blodförtunnande läkemedel Brilinta för långtidsanvändning av FDA.
4 sep 2015, kl 09:53

Nytt medel mot kvalsterallergi

Ett läkemedel mot kvalsterallergi har nu fått godkännande i tolv europeiska länder, varav Sverige är ett.
2 sep 2015, kl 10:16

Praktiken läggs sist

– Anledningen är önskemål från studenterna om en smidigare övergång till arbetsmarknaden. Det förenklar för studenterna vid framtida anställningar, säger Erik Björk, universitetslektor och ordförande i grund-utbildningskommittén.Idag ligger praktikperioden under termin fem,...
4 jun 2012, kl 17:35

Inga planer på avknoppning av Apoteket Farmaci

I början av januari presenterade Konkurrensverket en rapport om läget på apoteksmarknaden efter omregleringen. I den riktas kritik mot flera delar av processen. Bland annat menar de att principen för prissättningen för...
27 jan 2011, kl 15:52

FACIT Kunskapsakuten Psoriasis

1.  Hur ser behandlingstrappan ut för patienter med plackpsoriasis?SVAR: Vid ringa utbredning: kalcipotriol 2 ggr dagligen + eventuellt grupp III-IV-steroid 1-2 ggr per vecka. Vid utbredd plackpsoriasis: UVB eller UVB + kalcipotriol....
9 nov 2010, kl 11:50