Ny rapport visar minskning av antibiotika till djur
Antibiotikaresistenta bakterier som sprids mellan djur och människor hittas mycket ofta hos kalvar i Europa.

Ny rapport visar minskning av antibiotika till djur

Försäljningen av antibiotika till djur minskar i stora delar av Europa, men fortsätter uppåt i vissa länder,

16 okt 2019, kl 14:17
0

Annons

Den genomsnittliga försäljningen av antibiotika till djur i Europa minskade med 32 procent mellan åren 2011 och 2017. Det visar den nionde årsrapporten från EU:s läkemedelsmyndighet EMA om antibiotikaanvändning till livmedelsproducerande djur och andra husdjur. Rapporteringen ingår i EU-ländernas arbete med att få ned antibiotikaanvändningen till djur som är en del av kampen mot antibiotikaresistens.

Särskilt positiv är, enligt EMA, minskad djuranvändning av två viktiga klasser av antibiotika, polymyxiner och tredje och fjärde generationens cefalosporiner. Dessa klasser innehåller läkemedel som används till att hos människor behandla allvarliga infektioner som är resistenta mot de flesta andra antibiotika. Det är därför viktigt att minska djuranvändning av just dessa antibiotika för att begränsa resistensutvecklingen mot dem.

Den 32-procentiga minskningen gäller de 25 länder som deltagit i övervakningen av veterinär antibiotikaanvändning sedan 2011. I dag är det 31 länder som rapporterar sin veterinära antibiotikaanvändning.

Lägst var försäljningen 2017 i Sverige, Norge, Finland och Island. De låga svenska siffrorna beror enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, främst på en mångårig satsning på förebyggande djurhälsosatsningar. Genom att minska spridning av infektioner, begränsas behovet av antibiotika till djur.

De största minskningarna under perioden visar Tyskland och Nederländerna där försäljningen gick ned med 60 procent.

– Men det är fortfarande mycket stora skillnader mellan länder. De kraftiga minskningarna i vissa länder talar för att även andra borde kunna nå liknande resultat, säger Oskar Nilsson, antibiotikaexpert vid SVA, i ett pressmeddelande.

Tre länder – Polen, Grekland och Slovakien – avvek tydligt från den sjunkande försäljningstrenden. I dessa länder ökade användningen av antibiotika till djur 2011-2017.

Fotnot: Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. PKU ska motsvara den sammanlagda levandevikten av djur i ett land. Måttet används för att ta hänsyn till olika länder har olika antal djur. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är dock måttet trubbigt och siffrorna bör därför tolkas med viss försiktighet.