Annons
Snart fritt fram för kameror igen?

Snart fritt fram för kameror igen?

Låt apoteken slippa det nyligen införda kravet på tillstånd för kamerabevakning. Det föreslår Datainspektionen i en skrivelse till justitiedepartementet.

16 okt 2019, kl 10:30
0

En lagändring i fjol riskerar att i onödan ge en ökad administrativ börda både för apoteken och för myndigheten Datainspektionen, DI. Det påpekar DI i en skrivelse till justitiedepartementet.

Det hela handlar om reglerna för kameraövervakning. I den gamla kameraövervakningslagen fanns ett undantag för butikslokaler som gjorde att öppenvårdsapoteken inte behövde ha tillstånd för kameraövervakning inne i apotekslokalen. Det räckte att de anmälde sin övervakning till länsstyrelsen.

Skulle bli enklare

Men 1 augusti i fjol ersattes den tidigare lagen av den nya kamerabevakningslagen. Ett syfte med den nya lagen var att göra det enklare att använda kamerabevakning och bland annat därför fick fler aktörer än tidigare möjlighet att använda övervakningskameror utan att först söka tillstånd.

Det generella kravet på tillstånd för kamerabevakning på platser som allmänheten har tillträde till försvann. Enligt den nya lagen är det i stället numer endast bevakning som utförs av myndigheter eller av andra aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse som kräver tillstånd från DI.

Det är den bestämmelsen plus ett slopat undantag som ändrar spelreglerna för apoteken. De räknas nämligen som aktörer som utför uppgifter av allmänt intresse och är därmed tillståndspliktiga. Och något generellt undantag för butikslokaler finns inte längre eftersom lagstiftarna ansåg att det hade spelat ut sin roll.

Föreslår undantag

Konsekvensen blir att öppenvårdsapotek sedan ett år behöver ha tillstånd från DI för att få använda övervakningskameror inne i apotekslokalen. DI skriver att det kan ”ifrågasättas om lagstiftaren förutsett” den här effekten beträffande apoteken.

Av allt att döma har alla apoteksaktörer ännu inte uppmärksammat det nya tillståndskravet eftersom DI hittills bara fått ett fåtal tillståndsansökningar från apotek. Och det framgår att myndigheten egentligen helst vill slippa att handlägga sådana ansökningar.

För DI bedömer att apoteksansökningar om tillstånd för kamerabevakning som var tillåten enligt den gamla lagen vid prövning med all sannolikhet skulle beviljas. Samtidigt skulle ansökningsproceduren och tillståndsgivningen kräva tid och resurser.

I ett försök att uppskatta hur många ansökningar det skulle kunna bli fråga om konstaterar DI att det finns över 1 500 öppenvårdsapotek i landet och att de större apoteksaktörerna uppger att 50-80 procent av deras apotekslokaler har kamerabevakning. Att alla dessa nu är tillståndspliktiga beskrivs som en utmaning för både DI och apoteken och myndigheten varnar för förlängda handläggningstider för tillståndsärenden.

Därför föreslår DI att ett undantag för apotekens butikslokaler skrivs in i den nya lagen så att det för apotekens del blir en återgång till de bestämmelser som gällde före lagöndringen.

Regeringen har skickat förslaget på remiss till 28 oktober.