Ny användning av befintligt läkemedel kan rädda liv

Ny användning av befintligt läkemedel kan rädda liv

Tranexamsyra ökar överlevnaden vid skallskador, konstaterar brittiska forskare i en stor studie.

15 okt 2019, kl 11:55
0

Annons

Ett förhållandevis billigt läkemedel minskar risken att dö av blödningar i hjärnan efter en skallskada. Det visar en ny forskningsstudie som publicerats i Lancet. Enligt forskarna bakom studien kan upptäckten rädda tiotusentals liv i världen varje år.

Traumatiska hjärnskador på grund av olyckor och våld drabbar över tio miljoner människor om året runt om i världen. Hjärnskadorna kan leda till dödsfall eller livslånga funktionshinder. En överväldigande majoritet av dödsfallen på grund av traumatisk hjärnskada inträffar i låg- och medelinkomstländer.

Brittiska forskare leder därför ett stort internationellt forskningsprojekt för att försöka hitta en lättillgänglig behandling som kan minska risken att dö eller få ett svårt funktionshinder vid en traumatisk hjärnskada.

Det läkemedel som hamnat i fokus är tranexamsyra. Det används redan vid andra tillstånd för att minska blödningar. Läkemedlet motverkar det kroppsegna ämnet plasmin som löser upp levrat blod och hämmar på så sätt blödning. Det används bland annat för att behandla stora mensblödningar, svåra näsblödningar och blödningar i tarmen, magen och urinvägarna.

I en tidigare studie visade, som Läkemedelsvärlden rapporterade, brittiska forskare år 2010 även att läkemedlet kan rädda liv vid skador. Då inkluderades dock inte hjärnskador. Traumatiska hjärnskador har också hittills varit undantagna från rekommendationer om behandling av skadade personer med tranexamsyra.

Randomiserad dubbelblind studie

Den nu aktuella studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Den genomfördes vid 175 sjukhus i 29 länder under åren 2012-2019. Vuxna patienter med traumatiska hjärnskador och ingen stor yttre blödning randomiserades till att antingen få tranexamsyra eller placebo. Behandlingen gavs med först en inledande injektion och sedan dropp i åtta timmar.

Analysen av data om de drygt 9 000 patienter som fick behandling inom tre timmar visade att tranexamsyra minskade risken att dö av hjärnskadan under de 28 första dagarna. Riskminskningen syntes inte hos patienter med de allvarligaste hjärnskadorna, men däremot vid milda till måttliga skador.

– Eftersom 90 procent av hjärnskadorna är milda till måttliga så är detta goda nyheter. Nu har vi något som kan förebygga livshotande blödning i hjärnan och rädda tiotusentals liv världen över varje år, sade professor Ian Roberts, London school of hygiene and tropical medicine, en av de forskare som ledde studien, till the Guardian.

Bland dem med mild-måttlig hjärnskada avled 12,5 procent av dem som fick tranexamsyra jämfört med 14 procent av dem som fick placebo.Skillnaden i överlevnad var statistiskt signifikant. Ju kortare tid som gått från skadan till behandlingen desto större var den livräddande effekten. När det gäller graden av funktionsnedsättningar hos dem som överlevde såg forskarna ingen skillnad mellan dem som fick läkemedlet och de som fick placebo.

Forskarna såg ingen ökning av blodproppar eller andra biverkningar hos patienter som behandlades med tranexamsyra.

De drar slutsatsen att det nu är dags att rekommendera snabb behandling med tranexamsyra även för patienter med traumatiska hjärnskador.