Godkännanden

Inga planer på avknoppning av Apoteket Farmaci

I början av januari presenterade Konkurrensverket en rapport om läget på apoteksmarknaden efter omregleringen. I den riktas kritik mot flera delar av processen. Bland annat menar de att principen för prissättningen för...
27 jan 2011, kl 15:52

FACIT Kunskapsakuten Psoriasis

1.  Hur ser behandlingstrappan ut för patienter med plackpsoriasis?SVAR: Vid ringa utbredning: kalcipotriol 2 ggr dagligen + eventuellt grupp III-IV-steroid 1-2 ggr per vecka. Vid utbredd plackpsoriasis: UVB eller UVB + kalcipotriol....
9 nov 2010, kl 11:50