Bolagen ska betala tillbaka nästan tre miljarder kronor

Bolagen ska betala tillbaka nästan tre miljarder kronor

Lyckade sidoöverenskommelser gör årets återbäring på läkemedel mer än dubbelt så stor som fjolårets.

14 dec 2018, kl 06:19
0

Annons

Sidoöverenskommelser för läkemedel för bland annat hepatit C gör att läkemedelsbolagen ska betala tillbaka 2,8 miljarder kronor till stat och landsting i år. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en ny rapport.

– Tack vare sidoöverenskommelserna kan vi subventionera en botande behandling till alla patienter med hepatit C. Sidoöverenskommelserna frigör också betydande resurser som kan användas till andra läkemedel eller annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV i ett pressmeddelande.

Rapporten gäller för hela året 2018 och i juni kom TLV med en rapport om läkemedelskostnaderna mellan 2014, då sidoöverenskommelser för första gången användes, och 2017, som Läkemedelsvärlden rapporterade om. I den konstaterar TLV att ”sidoöverenskommelser och återbäring har en växande roll när det gäller att hålla nere ökningen av de offentliga läkemedelskostnaderna”.

I dag finns sidoöverenskommelser för 44 läkemedel och i de flesta fall gäller det läkemedel mot hepatit C, cancerläkemedel, Faktor VIII-läkemedel samt TNF-hämmare. Gemensamt för dessa är att de har stor försäljning och höga behandlingskostnader.

Syftet med sidoöverenskommelserna är att hantera den risk som finns gällande användning av läkemedlen i klinisk vardag. De bidrar också till att skapa konkurrens mellan äldre läkemedel, vars patent har löpt ut, och nya alternativ. Ett exempel är äldre biologiska substanser som fått konkurrens av nya biosimilarer.

Årets återbäring på läkemedel är mer än dubbelt så stor som fjolårets, som landade på 947 miljoner kronor. Totalt skrivs det ut receptläkemedel till ett värde av 27 miljarder kronor varje år.