Annons
Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

Vaccin mot hpv nu godkänt även för äldre

Efter ett godkännande av den amerikanska läkemedels-
myndigheten FDA kan Gardsil 9 ges upp till 45 års ålder.

8 okt 2018, kl 10:58
0

Annons

Det niovalenta hpv-vaccinet Gardasil 9 har hittills varit godkänt för pojkar och flickor från 9 till 26 års ålder. Efter ett utökat godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kan nu vaccinet ges till personer upp till 45 års ålder. Godkännandet gäller både kvinnor och män och på den amerikanska marknaden.

Enligt en artikel i New York Times pågår diskussioner om vaccinet ska rekommenderas att ges brett till alla inom den utökade åldersgruppen, eller kunna ges efter individuella diskussioner mellan läkare och patient.

Vaccin mot humant papillomvirus, hpv, ingår de nationella vaccinationsprogrammen i en rad länder, inklusive Sverige, för flickor som skydd mot i första hand livmoderhalscancer. I allt fler länder omfattas dock även pojkar av vaccinationsprogrammet då vaccinet även skyddar mot anus-, penis-, och halscancer. Vaccinet ges i trettonårsåldern, innan de flesta hunnit komma i kontakt med det sexuellt överförbara viruset och de stammar som orsakar majoriteten av cancerfallen.

Det nu utökade godkännandet bygger på en studie av ungefär 3 200 kvinnor i åldern 27 till 45 år som följts under 3,5 år. Enligt FDA-beslutet visade resultaten att vaccinet var 88 procent effektivt i att förhindra hpv-infektion, könsvårtor, förstadier till cancer i vulva och livmoderhals samt utvecklad livmoderhalscancer. Teorin är att man även efter sexualdebut har nytta av skydd mot ett flertal hpv-stammar.

Godkännandet för män bygger på antaganden att skyddseffekten mot de hpv-stammar som ingår i vaccinet är överförbar även till män, samt effektstudier på yngre män, mellan 16 och 26 år, liksom en studie av immunsvar med vaccinet hos 150 män i åldern 27 till 45 år.

De vanligaste biverkningarna med Gardasil 9 i studierna var smärta vid injektionsstället, svullnad, rodnad och huvudvärk.

I vaccinationsprogrammet för unga ges Gardasil 9 med två doser. Vid vaccination av äldre personer ska vaccinet ges med tre doser för att nå önskad effekt.

I Europa är Gardasil 9, sedan det godkändes 2015, godkänt från nio års ålder utan övre åldersgräns.