Annons
70-åringar erbjuds brett vaccinationspaket
Foto: Istock

70-åringar erbjuds brett vaccinationspaket

Region Jönköpings län kommer att införa ett samlat vaccinationspaket som erbjuds alla 70-åringar.

9 nov 2018, kl 08:48
0

Annons

Förutom dagens vaccinering mot influensa och pneumokocker kommer 70-åringar i Jönköpings län i vaccinationspaketet att erbjudas vaccination mot bältros, difteri, stelkramp och kikhosta. Vaccineringen påbörjas 2019.  Jönköping blir första region/landsting i landet med denna typ av satsning.

– Vaccin mot influensa och pneumokocker erbjuder vi redan idag till alla över 65 år. Men nu vill vi ta ett samlat grepp genom att också erbjuda vaccin mot bältros och en påfyllning mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vi vill satsa på att förebygga sjukdomar för den här åldersgruppen som är utsatt för mer infektioner, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér i ett pressmeddelande.

Satsningen på ett vaccinationspaket för 70-åringar finns i Region Jönköpings läns flerårsplan. Införandet innebär en extra kostnad på cirka 3,5 miljoner kronor årligen.

Samtidigt pågår en diskussion om att vaccinering mot influensa och pneumokocker ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram, vilket då skulle innebära att staten tar över kostnaden för den delen.

Vaccinering mot bältros är den ekonomiskt största satsningen. Cirka 30 procent drabbas någon gång i livet av bältros och risken ökar med stigande ålder. I Jönköpings län insjuknar varje år minst 800 personer. Upp till 15 procent av dem som får bältros drabbas av ett efterförlopp med ett mycket plågsamt smärttillstånd som inte vanliga värktabletter har någon effekt på.

– Vaccin mot bältros är ganska dyrt, varför det idag inte är många människor som tar det. Samtidigt konsumerar människor med bältros en hel del sjukvård, varför det även hälsoekonomiskt är motiverat att erbjuda vaccin gratis mot bältros, säger Malin Bengnér.

Vaccin mot pneumokocker, som bland annat orsakar lunginflammation, hjärnhinneinflammation och allvarlig blodförgiftning, erbjuds redan idag alla 70-åringar. När det gäller stelkramp och difteri har vi tack vare barnvaccinationsprogrammet i dag få fall.  Men det är ett skydd som behöver fyllas på, ungefär vart 20:e år. De fall av stelkramp som finns idag drabbar ofta äldre kvinnor, som har ett sämre skydd.

– Eftersom skyddet går ner när man blir äldre, är det bra att ge en extra påfyllning, säger Malin Bengnér.

Inte heller vaccin mot kikhosta ger livslångt skydd och antalet fall ökar i Sverige, med besvärlig infektion och svår hosta när det drabbar barn eller äldre.

Vaccinet mot säsongsinfluensa ska ges strax innan influensasäsongen startar. Men övriga vaccin kan ges vid ett och samma tillfälle när som helst. Den exakta formen för hur vaccineringen ska erbjudas är inte beslutad ännu.

Alla vaccination föregås av en noggrann hälsodeklaration och individuell bedömning. Vaccinet mot bältros ska till exempel inte ges till den som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar.