“Nedläggningen bryter mot lagen”

“Nedläggningen bryter mot lagen”

I en brev till socialminister Annika Strandhäll kräver professionsföreträdare för hälso- och sjukvården att nedläggningsbeslutet om Läkemedelsboken omprövas.

9 nov 2018, kl 11:37
0

Annons

UPPDATERAD. I skrivelsen som skickats till socialminister Annika Strandhäll (S), Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman och verkets styrelseordförande Gunnar Billinger, ställs krav på att nedläggningsbeslutet rörande Läkemedelsboken, som i praktiken är en digital produkt, omprövas. Det bryter mot gällande lagstiftning, anser författarna.

Skrivelsen är undertecknad av flera tunga företrädare för professionen inom apotek, farmaci och hälso- och sjukvården, samt för andra organisationer. Bland avsändarna finns bland annat ordföranden för Sveriges läkemedelskommittéer, Nepi, Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen, liksom för Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter, Apoteksföreningen och Apotekarsocieteten.

Författarna menar att Läkemedelsverkets beslut om att lägga ner Läkemedelsboken strider mot förordningen om statlig styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänsten, som regeringen har beslutat om. Förordningen säger bland annat att ”kunskapsstöd till vården ska vara anpassade efter behov och utgå från det huvudmän och yrkesgrupper efterfrågar”.

Då beslut om nedläggningen inte har fattats i samråd med huvudmän eller företrädare för yrkesorganisationer, anser författarna att Läkemedelsverket inte har tagit hänsyn till vårdens och apotekens behov i tillräcklig utsträckning, och därmed inte agerat enligt gällande lagstiftning.

Författarnas förslag är därför att Läkemedelsverkets uppdrag att ansvara för Läkemedelsboken förnyas – med säkrad finansiering – och att verket får i uppdrag av regeringen att tillsammans med andra aktörer undersöka hur utgivningen i framtiden kan säkras på bästa sätt.

“Nu är det allra viktigaste att säkra både uppdatering och distribution under de närmaste åren, eller fram tills framtida ansvarig obunden icke-kommersiell utgivare utsetts”, skriver författarna, som också vill se att den upparbetade kompetensen kring arbetet med Läkemedelsboken bevaras.

I skrivelsen till socialministern och Läkemedelsverket påpekas värdet av Läkemedelsboken som en ”producentoberoende sammanställning av evidensbaserad kunskap om läkemedel”, och dess betydelse för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter under utbildning och senare i yrkeslivet.

Även värdet för personer som fått sin utbildning i annat land påtalas, då Läkemedelsboken är en ”värdefull introduktion i hur läkemedel används inom svensk hälso- och sjukvård”.

Skrivelsen skickades i går torsdag, och i en mejlkommentar till Läkemedelsvärlden bekräftar socialminister Annika Strandhäll att hon tagit emot den.

– Jag och departementet har mottagit skrivelsen och ska analysera beslutet, samt föra dialog med Läkemedelsverket. Det är avgörande att rätt stöd och kunskap finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen. Jag vill i dagsläget inte recensera myndighetens beslut, säger Annika Strandhäll.

Det var för tre veckor sedan som Läkemedelsverket meddelade beslutet att lägga ner Läkemedelsboken från och med årsskiftet, något Läkemedelsvärlden rapporterade om.

Boken har funnits sedan 1977 och gavs tidigare ut av Apoteket AB. 2009 övertog Läkemedelsverket ansvaret för produkten och 2014 publicerades den för sista gången i tryckt form. Sedan dess har den publicerats digitalt.

Texten uppdaterad 9/11, kl 13.13, med kommentar från socialminister Annika Strandhäll (S).