Annons
Rådgivning med bild och video införs på 1177
Socialminister Lena Hallengren och Marie Morell, ordförande i Sveriges kommuner och landstings sjukvårdsberedning, vid dagens presskonferens.

Rådgivning med bild och video införs på 1177

Regeringen satsar 33 miljoner kronor i år och ytterligare pengar i två år till på modernisering av Vårdguiden 1177.

24 okt 2019, kl 10:55
0

Regeringen fattar i dag beslut om ett särskilt anslag på 33 miljoner kronor för 2019 till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Pengarna ska användas till att utveckla Vårdguiden 1177 till ett digitalt nav i vården med ökad service till patienterna och förbättrad informationsöverföring mellan vårdenheter. Regeringen räknar med att avsätta ytterligare medel för 2020 och 2021.

– Väntetiderna i svensk hälso- och sjukvård måste kortas och vård ska ges efter behov. Genom digitala lösningar kan vården bli mer tillgänglig och komma närmare befolkningen, sade socialminister Lena Hallengren vid en presskonferens om satsningen.

Vårdguiden 1177 ägs gemensamt av regionerna i Sverige och driften av dess olika tjänster sköts till stor del av regionernas och kommunernas IT-företag Inera. Varje region driver dock sin egen sjukvårdsrådgivning på telefon på 1177.

Och när det gäller vilka e-tjänster som finns tillgängliga på 1177 beror det på var patienten bor. Varje region väljer själv vilket utbud av e-tjänster som ska erbjudas invånarna. Det kan bland annat handla om att digitalt kunna boka och avboka vårdbesök, begära intyg, läsa sin journal, förnya recept, beställa klamydiatest och ställa frågor till en sjuksköterska.

Nu vill regionerna stärka 1177 Vårdguidens roll, bland annat genom att utveckla fler digitala tjänster och en mer sammanhållen struktur där dessa ingår. Det är detta arbete som regeringen beslutat att ge stöd till.

– Vi vill att 1177 i hela landet blir den lättillgängliga ingång till vården som alla patienter först vänder sig till för att sedan guidas vidare till den vård man behöver just då, sade Lena Hallengren.

Målsättningen med 1177 är att den som tar kontakt ska få guidning till rätt vårdnivå, vilket kan innefatta allt ifrån egenvårdsråd till ambulanstransport. SKL och regeringen vill utveckla och stärka denna guidningsfunktion.

Bland de konkreta nyheter som regionerna vill införa finns att sjukvårdsrådgivningens sjuksköterskor ska få bättre beslutsstöd och vid behov kunna kommunicera med patienterna även med hjälp av bild och video. Sjukvårdsrådgivning med bildmöjlighet prövas för närvarande i ett pilotprojekt.

Dessutom planeras vidareutveckling av bland annat de digitala tjänsterna för att boka tider, förnya recept, uppdatera sina kontaktuppgifter, följa remisser, beställa provtagningar och skicka meddelanden till vården. Egenvårdsråden och symtomguidningen ska också vidareutvecklas.

– Genom att utveckla fler digitala tjänster kan vi möta invånarnas förväntningar på en modern och tillgänglig vård. Det förenklar kontakten med vården och frigör tid för vårdpersonal för fysiska möten med patienter, sade Marie Morell, ordförande i SKL:s sjukvårdsberedning, som medverkade vid presskonferensen.

Eva Fernvall Markstedt, ordförande i Inera, berättade att en del av utvecklingsarbetet har påbörjats och att det kommer att genomföras successivt under de kommande två åren.

– Hur snart förändringarna kommer att börja märkas i olika delar av landet beror bland annat på hur långt den egna regionen redan har kommit.