Långtidsverkande Alvedon kan dras tillbaka

Svåra förgiftningsfall vid överdosering gör att EMA vill dra tillbaka läkemedlet från marknaden.

1 Sep 2017, kl 18:14
0

Det är den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA, säkerhetskommitté PRAC som efter en granskning rekommenderar att paracetamol med fördröjd frisättning, eller depottabletter med paracetamol, dras tillbaka från marknaden, meddelar Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

I Sverige finns ett sådant läkemedel. Alvedon 665 mg, som tidigare hade namnet Panodil Extend.

PRAC har granskat paracetamol med modifierad frisättning på uppdrag av svenska Läkemedelsverket sedan man uppmärksammat svårigheter att behandla överdoseringar med Alvedon 665.

Den behandling som normalt används vid överdoseringar med paracetamol med omedelbar frisättning kan inte användas på grund av sättet paracetamol frisätts.

Det är också omöjligt att veta om överdoseringen har gjorts med direktverkande eller långtidsverkande paracetamol och därför svårt att bestämma vilken behandling som krävs.

I rätt dos bedöms nyttan med Alvedon 665 större än risken, men PRAC bedömer att risken vid överdosering överväger fördelen med den aktuella beredningen.

Rekommendationen om tillbakadragande gäller enbart paracetamol med modifierad frisättning. Läkemedel med paracetamol som verkar direkt påverkas inte och kommer att finnas tillgängliga som tidigare.