Godkännanden

Läkemedel med sensor utvärderas av FDA

Ett läkemedel med inbyggd sensor utvärderas nu av FDA för ett eventuellt godkännande.
28 Sep 2015, kl 09:11

Ännu ett ADHD-läkemedel

En behandling som inte är ett centralstimulerande medel har godkänts för behandling av barn och ungdomar med ADHD.
23 Sep 2015, kl 08:54

Nytt preparat mot myelom får godkänt

Nu har EMA godkänt läkemedlet Farydak för behandling av patienter med svårbehandlad benmärgscancer.
18 Sep 2015, kl 11:27
Annons

NT-rådet rekommenderar nya PD1-hämmare

I väntan på ett landstingsgemensamt införande, rekommenderar NT-rådet att använda Opdivo vid behandling av malignt melanom.
4 Sep 2015, kl 13:25

FDA godkänner Brilinta för långvarig användning

Nu godkänns Astrazenecas blodförtunnande läkemedel Brilinta för långtidsanvändning av FDA.
4 Sep 2015, kl 09:53

Nytt medel mot kvalsterallergi

Ett läkemedel mot kvalsterallergi har nu fått godkännande i tolv europeiska länder, varav Sverige är ett.
4
2 Sep 2015, kl 10:16

Praktiken läggs sist

– Anledningen är önskemål från studenterna om en smidigare övergång till arbetsmarknaden. Det förenklar för studenterna vid framtida anställningar, säger Erik Björk, universitetslektor och ordförande i grund-utbildningskommittén. Idag ligger praktikperioden under termin...
4 Jun 2012, kl 17:35

Inga planer på avknoppning av Apoteket Farmaci

I början av januari presenterade Konkurrensverket en rapport om läget på apoteksmarknaden efter omregleringen. I den riktas kritik mot flera delar av processen. Bland annat menar de att principen för prissättningen för...
27 Jan 2011, kl 15:52
Annons

FACIT Kunskapsakuten Psoriasis

1.  Hur ser behandlingstrappan ut för patienter med plackpsoriasis? SVAR: Vid ringa utbredning: kalcipotriol 2 ggr dagligen + eventuellt grupp III-IV-steroid 1-2 ggr per vecka. Vid utbredd plackpsoriasis: UVB eller UVB +...
9 Nov 2010, kl 11:50