Annons
Minskning av antalet nya läkemedel i EU

Minskning av antalet nya läkemedel i EU

Ifjol rekommenderade EU:s läkemedelsmyndighet god-
kännande av 30 nya läkemedel, vilket är färre än 2018.

9 jan 2020, kl 15:51
0

Totalt rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkännande för 66 läkemedel under förra året, visar en sammanställning från myndigheten. Knappt hälften av dem var helt nya substanser, vilket är en minskning av nya läkemedel med nästan 30 procent jämfört med 2018.

Bland de nya läkemedlen som rekommenderades marknadsgodkännande under 2019 finns bland annat cancerläkemedlet Vitrakvi (larotrectinib). Vitrakvi bygger på en helt ny princip för cancerbehandling. Principen kallas histologiskt oberoende och innebär att läkemedlet riktas mot en specifik genetisk markör oberoende av i vilken vävnadstyp eller organ som tumören växer.

Vitrakvi, som godkändes formellt i september förra året, är det första läkemedlet i EU som godkänts med den principen, något som Läkemedelsvärlden rapporterat om.

Läkemedel baserat på cannabis

Bland de nya läkemedlen finns också Ebola-vaccinet Ervebo (rVSVDG-ZEBOV-GP) och en avancerad genterapi mot blodsjukdomen beta-thalassemi, i form av läkemedlet Zynteglo.

Även godkännanden av läkemedel som bygger på kända substanser har väckt uppmärksamhet. I september godkändes det cannabisbaserade läkemedlet Epidyolex (cannabidiol). Epidyolex är godkänt som en tilläggsbehandling för barn från två år med Lennox-Gastats syndrom eller Dravets syndrom – två ovanliga men svåra former av epilepsi.

Inom psykiatriområdet stack en ny depressionsbehandling, Spravato (esketamin), ut när det godkändes i EU strax innan jul. Läkemedlet, en nässprej med narkosläkemedlet esketamin, nådde dock den amerikanska marknaden tidigare och är den första nya antidepressionsbehandlingen på många år. Exakt hur läkemedlet fungerar vid depression vet man inte, men är något som bland annat svenska forskare försöker ta reda på.

Hematologi i toppen

Flest rekommenderade godkännanden i EU förra året gjordes inom hematologiområdet, 16 stycken, vilket omfattar både nya äldre substanser. Näst flest godkännanden gjordes inom infektionsområdet (8 stycken) följt av cancer (6 stycken).

I USA godkändes under förra året 48 läkemedel, rapporterar den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och dess Center for drug evaluation and research (CDER).

Då de europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheterna är organiserade på olika sätt går det dock inte att göra direkta jämförelser mellan antalet godkända läkemedel på de båda kontinenterna. De nu presenterade siffrorna för USA innefattar till exempel inte vaccin eller genterapier.