Apotek

Sverige måste återupprätta samhällsfarmacin

"Alla inom apoteksområdet måste ta sitt ansvar", skriver Apotekarsocietetens vd Karin Meyer i ett blogginlägg.
6 Sep 2018, kl 09:33

Apotekarprofil får tungt uppdrag i FIP

Lars-Åke Söderlund, tidigare i Apotekarsocietetens styrelse, får tungt uppdrag i global farmaciorganisation.
5 Sep 2018, kl 10:27

Döende patienter ersätts för medicinsk cannabis

Terminalt sjuka patienter i Danmark som förskrivits medicinsk cannabis kommer att ersättas retroaktivt.
4 Sep 2018, kl 13:42
Annons

Hon ska utreda krisberedskapen i vården

Åsa Kullgren får regeringens uppdrag att utreda hälso- och sjukvårdens beredskap att hantera allvarliga kriser.
30 Aug 2018, kl 09:30

Vägledning gav bättre inhalationsteknik

Astma- och kol-patienter blev bättre på att inhalera läkemedel när de fick råd på apotek, visar norsk studie.
29 Aug 2018, kl 10:43

En miljon till farmaceutiska tjänster på apotek

Regeringen avsätter en miljon kronor till den förstudie om farmaceutiska tjänster som TLV ska genomföra.
29 Aug 2018, kl 07:51

Läkemedelsakademin tappar verksamhetschef

Marie Eklund lämnar Läkemedelsakademin – ska leda omsorgsbolaget Humana:s utbildningsverksamhet.
28 Aug 2018, kl 07:51

TLV leder studie om tjänster på apotek

Åtgärderna som föreslås i apoteksmarknadsutredningen kommer närmare genom-
förande. Bland annat med en förstudie om farmaceutiska tjänster på apotek.
27 Aug 2018, kl 13:38

Apotek lämnade ut fel injektionsläkemedel

I stället för neuroleptika fick en kund ett immun-
supressivt läkemedel efter förväxling på apotek.
21 Aug 2018, kl 15:03

Hjärtmedicin från kinesisk tillverkare dras tillbaka

Hjärtmedicin innehållande spår av cancerframkallande ämne dras tillbaka från den europeiska marknaden.
21 Aug 2018, kl 09:52

Fler anmälningar om oönskade graviditeter

Anmälningar om oönskade graviditeter med Natural Cycles fortsätter komma in till Läkemedelsverket.
17 Aug 2018, kl 08:52

TLV vill öka kunskapen om det generiska utbytet

Trots att systemet med generiskt utbyte på apotek funnits sedan 2002 behövs mer information, enligt TLV.
27 Jun 2018, kl 12:19

Journalprojekt beskrivs som “gråzon”

Reglerna för studenters tillgång till patientjournaler har inte varit glasklara, menar regionjuristen i Region Uppsala. ”Vi har varit medvetna om att det är en gråzon."
19 Jun 2018, kl 13:32

Apotekarsocieteten bidrar till bättre kommunikation

Apotekarsocieteten får anslag av regeringen för att bidra till bättre kommunikation mellan apotek och förskrivare.
7 Jun 2018, kl 15:14

Sådan blir nya styrelsen för Apotekarsocieteten

Fyra nya ledamöter valdes i samband med helgens fullmäktigemöte in i Apotekarsocietetens styrelse.
28 Maj 2018, kl 11:49

”Vi har följt kommissionens beslut”

Danska Laegemiddelstyrelsen menar att man rättat sig efter EU-kommissionens beslut och fullgjort sina legala skyldigheter gällande paracetamol-indragning.
25 Maj 2018, kl 10:52