Branschrapport om apoteksmarknaden 2022
Både e-handel och fysisk försäljning ökade 2022

Både e-handel och fysisk försäljning ökade 2022

Försäljningen ökade under fjolåret, men låg lönsamhet oroar, skriver Sveriges apoteksförening i en ny rapport.

28 mar 2023, kl 13:10
0

Annons

Apoteksföreningens branschrapport för 2022 visar att apoteksmarknadens totala försäljning under fjolåret ökade till drygt 70 miljarder kronor. Det var 6,8 procent mer än året före. Öppenvårdsapoteken stod för merparten av denna omsättning och sålde för sammanlagt 58 miljarder kronor.

En skillnad gentemot pandemiåren 2020 och 2021 var att det inte bara var nätapotekens försäljning som ökade, utan även de fysiska apotekens. Tillväxten i e-handeln var nära tio procent och tillväxten i fysisk handel nära sex procent.

Glesbygd e-handlar mest

Även om e-handeln växer så är också de vanliga apoteken fortfarande den helt dominerande försäljningskanalen för läkemedel, både receptbelagda (87 procent) och receptfria (80 procent).

När det gäller andra varor som säljs på apotek, står de fysiska apoteken för cirka 58 procent av försäljningen och e-handeln för 42 procent. Kunder i glesbygd, mindre städer och pendlingskommuner apotekshandlar mer på nätet än övriga konsumenter.

Lönsamheten sjönk

Men trots att försäljningen ökar, är öppenvårdsapotekens lönsamhet låg, menar apoteksföreningen. Den genomsnittliga så kallade rörelsemarginalen i branschen sjönk med ett par tiondelar till 1,8 procent 2022. Rörelsemarginalen är ett nyckeltal som visar hur stor del av varje intjänad krona som blir kvar till räntor, skatter och vinst.

För receptläkemedel inom förmånen styr den statligt bestämda handelsmarginalen apotekens intäkter – det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som fastställer priserna på receptbelagda mediciner. En faktor som kan påverka lönsamheten positivt är också parallellimport av läkemedel, men omfattningen av denna minskade i fjol på grund av kronans försvagning.

Oro i Apoteksföreningens branschrapport

När det gäller andra produkter är prissättningen fri, men där är det i stället hård priskonkurrens, skriver apoteksföreningen i rapporten: ”Den övergripande lönsamheten för öppenvårdsapoteken är därför fortsatt svag och inte långsiktigt hållbar på nuvarande nivåer.”

– Den samlade rörelsemarginalen har fortsatt att sjunka i branschen och ligger under 2 procent vilket är oroande lågt och sårbart. Särskilt nu när apoteken drabbas av ökade kostnader samtidigt som de inte kan öka intäkterna i samma takt, säger Johan Wallér, vd i Sveriges apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Apotekstätheten sjunker

Apoteksföreningens branschrapport berättar också att antalet öppenvårdsapotek 2022 minskade med fyra storstadsapotek till sammanlagt 1407 stycken i hela landet.

– Den sakta nedgången av antalet apotek har pågått under de senaste två åren. Apotek i glesbygd har inte påverkats vilket annars är en vanlig missuppfattning säger Johan Wallér.

Apotekstätheten mätt i antal invånare per apotek har också minskat de senaste åren. Det beror framför allt på att befolkningsmängden har ökat. Därför hade vi 2022 hade samma antal invånare per apotek som 2012 (7 500 personer per apotek). Sverige har fortfarande tredje lägsta apotekstätheten i Europa.

Aktörerna på den svenska apoteksmarknaden

I slutet av 2022 gick kedjorna Kronans apotek och Apoteksgruppen ihop under det gemensamma namnet Kronans apotek. Det innebär att det nu finns fyra rikstäckande kedjor på den svenska apoteksmarknaden: Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans apotek och Doz apotek. Dessa driver fysiska apotek och, i varierande omfattning, e-handel.

Det finns också tre renodlade e-handelsapotek: Apotea, Meds och Apohem.

Dessutom finns 48 enskilt drivna apotek. De organiserar sig inom Sveriges oberoende apoteksaktörers förening (SOAF) som i sin tur är medlem hos Sveriges apoteksförening.

Ytterligare en aktör är ApoEx, apoteksföreningens enda medlem som är helt inriktad på slutenvården.

Källa: Sveriges apoteksförening

Några siffror ur branschrapporten

  • Receptläkemedel utgör 72 procent av öppenvårdsapotekens försäljning i ekonomiska termer och en knapp tredjedel av det totala antalet sålda varor.
  • Totalt såldes 2022 receptläkemedel, inklusive så kallade öppenvårdsrekvisitioner, för nästan 39 miljarder kronor 2022 och volymen ökade med tre procent jämfört med föregående år.
  • Receptfria läkemedel står för knappt nio procent av försäljningen och cirka 23 procent av antalet sålda varor.
  • Försäljningen av receptfria läkemedel uppgick 2022 till 4,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med cirka 11 procent jämfört med 2021 medan volymen ökade med över 12 procent.
  • De varor på apoteken som inte är läkemedel kallas apoteksvaror och övrig försäljning. Omsättningen av apoteksvaror och övriga varor uppgick 2022 till över 10 miljarder kronor. Apoteksvaror och övriga varor svarade för drygt 19 procent av öppenvårdsapotekens omsättning.
  • Under 2022 genomfördes totalt 130 miljoner kundbesök och 89 miljoner recept hämtades ut. Fler än var tredje besökare hämtade ut ett recept.
  • Källa: Sveriges apoteksförening

Föregående artikel Företag måste informera om att bara diabetes ingår
Nästa artikel Stängt apotek har bättrat sig – får öppna igen