Apotekens e-handel ökade med nästan 60 procent
Foto: Istock

Apotekens e-handel ökade med nästan 60 procent

Pandemin skyndade under 2020 kraftigt på förskjutningen från fysisk handel till e-handel.

29 mar 2021, kl 14:24
0

En kraftig ökning av apotekens e-handel var den största förändringen i branschen under fjolåret, enligt årets branschrapport från Sveriges apoteksförening. Var fjärde apoteksprodukt inhandlades på nätet. E-handeln stod för hela tillväxten i branschen medan det till och med syntes en svag minskning för de fysiska apoteken.

E-handeln upp i alla produktsegment

Sammanlagt ökade värdet av e-handeln 59 procent 2020. Ökningen gällde samtliga tre produktkategorier; receptläkemedel, receptfria läkemedel och andra apoteksvaror. Värdet av den fysiska handeln minskade i stället med två procent.

”Branschen har antagligen nått en nivå där omfattningen av e-handeln innebär en brytpunkt som kommer att få inverkan på den fysiska butiksstrukturen. Än så länge har dock inte antalet fysiska apotek minskat utan har istället ökat svagt de senaste åren”, skriver apoteksföreningen i rapporten.

– De fysiska apoteken spelar fortfarande en mycket viktig roll för försäljningen av läkemedel, över 85 procent av försäljningen gick den vägen 2020 framhåller Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Det finns i dag 1 433 öppenvårdsapotek i Sverige. Och antalet apoteksbesök under pandemiåret 2020 var trots allt lika stort som året innan – cirka 120 miljoner besök.

Skutt uppåt i mars 2020

Men även om det är för tidigt att räkna ut de fysiska apoteken så har pandemin gett en rejäl skjuts åt den trend som synts under flera år. E-handelns omsättning har ökat successivt sedan 2017. Den digitala handelns omsättning låg på 200 miljoner kronor i månaden 2017 och är nu uppe i omkring 800 miljoner kronor vilket är en ökning med 300 procent. Och pandemin ledde i mars i fjol till att den stabilt uppåtlutande kurvan plötsligt steg vertikalt uppåt. Omsättningen ökade då på en månad från 500 till 700 miljoner kronor, varefter ökningen fortsatte från den nya nivån.

Det största segmentet i e-handeln är omsättningsmässigt receptläkemedel och på andra plats kommer andra varor medan de receptfria läkemedlen än så länge bra utgör åtta procent av e-handeln i omsättning räknat.

Enligt Sveriges apoteksföreningen var den mest påtagliga förändringen att stora nya kundgrupper hittade till e-handeln. Även kunder över 70 år började till stor del göra sina apoteksinköp på nätet. Detta skedde på bekostnad av butiker framför allt i stadskärnor och centrumanläggningar som har sett en minskad kundtillströmning.

Apoteksbranschens totala nettoomsättning var 64 miljarder kronor under året, vilket är en ökning med 4,5 procent. Antalet expedierade recept ökade med en miljon till drygt 87 miljoner.