Annons
Långvarig effekt av vanliga Alzheimer-läkemedel

Långvarig effekt av vanliga Alzheimer-läkemedel

Behandlingen som används i dag associerades också med en minskad dödlighet, enligt en ny svensk studie.

30 mar 2021, kl 09:27
0

Annons

En viktig del av behandlingen mot Alzheimers sjukdom är läkemedelsgruppen acetylkolinesterashämmare. Effekten av dessa har dock varit omdiskuterad. Nu visar en ny svensk studie, som har publicerats i tidskriften Neurology, att läkemedlen har goda långvariga effekter för den kognitiva förmågan. Läkemedlen associeras också med en minskad dödlighet.

– Vår studie ger stöd för att fortsätta ge patienter dessa viktiga läkemedel och dessutom att effekten bibehålls under lång tid, säger Maria Eriksdotter, professor vid Karolinska institutet och en av författarna till studien.

Tre läkemedel mot Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom får man brist på signalämnet acetylkolin i hjärnan, då de nervceller som använder detta förtvinar. Genom att hämma nedbrytningen av acetylkolin kan mer av signalämnet tas upp av mottagande nervcell. I dag finns det tre läkemedel som fungerar som acetylkolinesterashämmare; galantamin, donepezil och rivastigmin. Hur långvarig effekten av dessa är har dock varit omdiskuterad, bland annat eftersom det finns relativt få studier som har följt patienter under en lång tid.

I den nu aktuella studien har forskare från Karolinska institutet och Umeå universitet analyserat data från personer med Alzheimers sjukdom under fem år från att de har fått diagnosen. Studien är en registerstudie som bygger på data från det nationella kvalitetsregistret Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, Svedem.

I studien ingick 11 652 patienter som behandlades med acetylkolinesterashämmare, samt en matchad kontrollgrupp med 5 826 patienter som inte hade någon behandling. Ålder och kognitiv förmåga liksom samsjuklighet var lika i de båda grupperna.

Långsammare kognitiv nedgång

Det forskarna kom fram till var att behandling med acetylkolinesterashämmare var associerad med långsammare kognitiv nedgång under fem år. Dessutom var det 27 procent lägre dödlighet bland de personer som fick läkemedlen.

– Vissa anser att man inte ska behandla med dessa läkemedel för att effekten är för blygsam. Men min uppfattning är att vi tills att det finns andra mer effektiva läkemedel ska ge den behandling som finns, säger Maria Eriksdotter.

I studien upptäckte forskarna också att Galantamin gav en bättre effekt på kognitionen jämfört med de andra två acetylkolinesterashämmarna.

– Galantamin minskade risken för att utveckla svår demenssjukdom allra mest, säger Maria Eriksdotter.

Hon hoppas på att deras resultat kan leda till ett ökat användande under lång tid av acetylkolinesterashämmarna till personer med Alzheimers sjukdom.

– Förhoppningsvis leder detta till mer forskning om nya och mer effektiva läkemedel som påverkar nervceller som frisätter acetylkolin, säger hon.

Forskarna kommer nu att fortsätta sina studier kring Alzheimer och andra demenssjukdomar. Maria Eriksdotter berättar att de ska göra jämförande studier mellan de olika acetylkolinesterashämmarna och kombinationer med andra läkemedel. De ska också mer i detalj studera varför behandlingen är associerad med minskad dödlighet.