Annons
TLV förtydligar subventionen av diabetesläkemedel
Företag måste informera om att bara diabetes ingår

Företag måste informera om att bara diabetes ingår

I sitt förtydligade beslut villkorar TLV subventionen genom ett informationskrav på företagen.

28 mar 2023, kl 08:25
0

Subventionen av diabetesläkemedel i klassen GLP-1-receptoragonister gäller enbart behandling av diabetes typ 2. Och företagen ska ”tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och annan information om läkemedlet”.

Den formuleringen finns med i ett 30-tal likartade beslut där Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, nu har förtydligat var gränsen går för läkemedelssubvention av GLP-1-receptorantagonisterna.

Företagen har fått möjlighet att yttra sig före beslutet, men inga synpunkter har kommit.

Myndighetens initiativ kom sedan vissa av läkemedlen fått en ökad användning mot fetma. En användning som alltså inte omfattas av läkemedelsförmånen.

Tidigare stod det inte tydligt i subventionsbesluten att de bara gällde diabetes typ 2.

De läkemedel som TLV:s förtydliganden gäller är Byetta (exenatid), Victoza (liraglutid), Bydureon (exenatid), Lyxumia (lixisenatid), Trulicity (dulaglutid), Ozempic (semaglutid) och Rybelsus (semaglutid).

Den ökade användningen av Ozempic för viktkontroll anses vara en orsak till en oväntat hög efterfrågan som skapat brist på diabetesläkemedlet.