Regeringen ser fördelar med farmaceutsortiment

Regeringen ser fördelar med farmaceutsortiment

Små förpackningar av annars receptbelagda läkemedel skulle kunna få vara receptfria i ett farmaceutsortiment.

11 maj 2023, kl 11:35
0

Ska det finnas ett särskilt farmaceutsortiment på svenska apotek? Alltså läkemedel som är receptfria, men bara får säljas efter en rådgivning av en farmaceut.

Den frågan har nu Läkemedelsverket fått regeringens uppdrag att utreda.

Farmaceutsortiment kan öka tillgänglighet

I uppdragsbeskrivningen lyfter regeringen fram några potentiella fördelar med att införa ett farmaceutsortiment. Om det gör att fler läkemedel kan vara receptfria så ökar det patienternas tillgänglighet till dem, påpekar regeringen. Då kan patienterna köpa dem utan att kontakta läkare.

Och om redan receptfria läkemedel i sin sida flyttas in i farmaceutsortimentet skulle det samtidigt “potentiellt bidra till ökad patientsäkerhet”.

Men det kan även finnas risker med systemet, menar regeringen. Läkemedelsverket får därför i uppdrag att belysa både fördelar och risker. Både ur eget perspektiv och sådana fördelar och risker som andra myndigheter ser.

Ska utreda fördelar och risker

Läkemedelsverket ska också utreda vilka lagändringar som krävs för att införa ett farmaceutsortiment, vilken ytterligare utbildning farmaceuter skulle behöva, effekterna för hälso- och sjukvården och hur webbhandel av sortimentet skulle gå till.

En särskild fråga för Läkemedelsverket att fundera på är om det skulle gå att låta mindre förpackningar av receptläkemedel vara receptfria och ingå i farmaceutsortimentet.

Regeringen vill ha myndighetens rapport senast 31 maj 2024.

Välkomnar regeringsbeslutet

En som är glad över regeringsuppdraget är Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

– Vi i apoteksföreningen har jobbat länge för ett sådant system och det är jättebra att regeringen nu tar det här steget, säger han.

Fredrik Boström efterlyste för en tid sedan i en debattartikel hos Läkemedelsverket ett sådant här initiativ från den nya regeringen. Sveriges apoteksförening förespråkar ett farmaceutsortiment i Sverige och framhåller att det redan finns i flera andra länder.

Kan öka patientsäkerheten

Apoteksföreningen tar i en rapport upp flera olika läkemedelstyper som kan passa i ett farmaceutsortiment. Bland annat nämner man läkemedel där det finns risk för överanvändning, missbruk eller annan felanvändning.

Fredrik Boström nämner här diarrémedicinen loperamid som ett exempel. Det är receptfritt men apoteken har i dag valt att förvara det bakom disk eftersom det förekommer att den syntetiska opioiden används i missbrukssyfte.

– Genom att låta den ingå i ett farmaceutsortiment kan man ytterligare öka patientsäkerheten.

Fler exempel

Ett annat läkemedel som brukar nämnas i sammanhanget är naloxon, ett receptbelagt motgift mot opioidöverdos. Läkemedelsverket har utrett om det går att göra receptfritt för att öka tillgängligheten och rädda fler liv. Men kom fram till att det inte går att ändra receptstatus med nuvarande lagstiftning.

Fredrik Boström menar att en lösning skulle kunna vara att låta naloxon bli receptfritt och ingå i ett farmaceutsortiment. Då kan man samtidigt öka tillgängligheten och motverka risken för felanvändning eller missbruk.

Ytterligare en läkemedelskategori som apoteksföreningen lyfter fram är läkemedel som man inte bör använda om man har vissa riskfaktorer.

– Sildenafil mot erektil dysfunktion är ett sådant exempel. Det bör man inte använda om man har hjärt-kärlproblem, men om man säkerställer att patienten får rådgivning av en farmaceut skulle det kunna vara receptfritt. Så har man det i flera andra länder, säger Fredrik Boström.